The Data Intelligent Tax Administration

Ga de uitdaging aan van big tax data en analytics

In de tweede publicatie van deze whitepaper-serie is een overzicht gegeven hoe belastingdiensten zich kunnen transformeren tot data-intelligente organisaties op basis van operational excellence en technische transformatie.

Operational excellence

Verbetering van de operational excellence van een data intelligente belastingdienst vereist een holistische aanpak. Deze aanpak is gebaseerd op de zes belangrijkste onderdelen van een succesvolle digitale transformatie: ontwerp van een strategie, koppelen van wetgevende en operationele kaders, belastingtechnologie en infrastructuur, change management en performance meting. Om zinvolle resultaten en efficiëntie van een data intelligent operational excellence project te bereiken zijn onderstaande strategie en change management componenten nodig:

  • Ontwerpen van een duidelijke visie en data strategie die klaar is voor de toekomst.
  • Belastingplichtige tevredenheid om vrijwillige compliance te verhogen.
  • Geoptimaliseerde risico detectie- en intelligent audit. 
  • Verbeterde macro sociaal-economische gevolgen om de belastingkloof te dichten.
  • Investeren in change management mogelijkheden.

Technische transformatie

Data pijplijn: van data tot waarde

Het benutten van belastingbetalergegevens en het mogelijk maken om deze gegevens te gebruiken voor verschillende soorten interne en externe doelgroepen is een gemeenschappelijke uitdaging van belastingdiensten.

Technische transformatie toepassen op specifieke scenario 's

Een data intelligente belastingdienst worden, start vanuit één enkele visie en strategie. In deze publicatie illusteren we dit in drie verschillende scenario's, die zijn opgebouwd uit een geïntegreerd platform, die transformatie van data in actiegerichte inzichten mogelijk maakt.

  1. Belastingplichtige tevredenheid om vrijwillige compliance te verhogen
  2. Geoptimaliseerde risico detectie- en intelligent audit 
  3. Verbeterde macro sociaal-economische gevolgen om de belastingkloof te dichten

Contact

Eelco van der Enden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 38

Kuralay Baisalbayeva

Senior Consultant

Tel: +31 88 792 69 28

Volg ons