De succesfactoren van een sociale onderneming

Sociaal ondernemerschap is in opkomst. Steeds meer ondernemers zien het behalen van zoveel mogelijk winst niet meer als (enige) drijfveer voor het succes van hun onderneming. De focus van sociale ondernemers is gericht op het behalen van verschillende doelen; het behalen van zowel financieel als sociaal succes en het bewijzen van hun bestaansrecht. Winst is geen doel op zich, maar meer een middel om de maatschappelijke impact te kunnen bewerkstelligen.

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en Social Enterprise NL, heeft PwC een onderzoek uitgevoerd naar de operating modellen (business model, impactmodel en operationele executie) van sociale ondernemingen. Aan de hand van zes componenten is gekeken naar het succes van sociale ondernemingen vanuit drie meetbare invalshoeken:

1) economisch-financieel resultaat
2) sociale effectiviteit
3) institutionele legitimiteit

De centrale vraag in dit onderzoek is dan ook: welk operating model weet de meest toepasbare maatschappelijke meerwaarde te creëren voor sociale ondernemers? Met andere woorden: welke interventies kan de sociale ondernemer doen om het succes van de onderneming te vergroten?

Hiermee willen we sociale ondernemers op weg helpen naar het behalen van het door hen gewenste succes en het vergroten van hun impact op de samenleving. Ook biedt de publicatie een mogelijkheid voor commerciële ondernemers om te leren van sociale ondernemingen, omdat ook zij steeds meer een visie willen ontwikkelen op hun maatschappelijke betrokkenheid.

In deze publicatie delen we het resultaat van dit onderzoek en beschrijven we naast de kansen ook de potentiële uitdagingen voor de onderneming bij het daadwerkelijk realiseren van de operating model transformaties. Komend jaar zal onder andere onderzocht worden wat (commerciële) ondernemers kunnen leren van de innovatieve operating modellen van sociale ondernemingen.

Volg ons