De menselijke waarde in het digitale tijdperk

Terwijl digitalisering en slimme automatisering voortschrijden, zien veel werknemers dat hun banen veranderen. Naar mate deze technologieën zich verder ontwikkelen, verwachten we dat mensen steeds meer zij aan zij gaan werken met robots, kunstmatige intelligentie en slimme automatisering. Organisaties zullen op zoek gaan naar werknemers die goed zijn in de taken die niet goed uitgevoerd kunnen worden door slimme automatisering, en die waarde toevoegen aan het gebruik van slimme automatisering.

Technologie heeft tot dusver een positieve invloed op onze samenleving gehad. Het heeft ervoor gezorgd dat de arbeidsproductiviteit, lonen en welvaart zijn gestegen. We staan nu voor een nieuwe technologische golf van digitalisering en slimme automatisering - de combinatie van kunstmatige intelligentie, robotica en andere technologieën - , die razendsnel de manier waarop we werken verandert. Data analytics, internet of things en drones worden in veel sectoren al gebruikt om productieprocessen te verbeteren en sneller en goedkoper te maken. We zien al fundamentele verschuivingen in de arbeidsmarkt: in sectoren, taken, opleidingsniveau en vaardigheden.

Competenties en karakterkwaliteiten steeds belangrijker

In het digitale tijdperk worden competenties en karakterkwaliteiten steeds belangrijker. Dat verschilt wezenlijk met wat we van onze medewerkers vroegen – en nog steeds vragen. In het digitale tijdperk hebben we veel meer kwaliteiten zoals nieuwsgierigheid, empathie, aanpassingsvermogen en emotionele lenigheid nodig. Met deze kwaliteiten kunnen werknemers waarde toevoegen aan het gebruik van slimme automatisering. 

De verschuiving van cognitieve vaardigheden naar karakterkwaliteiten betekent ook dat we moeten aanpassen hoe ons werk wordt georganiseerd. Om het volledige potentieel van menselijke waarden te kunnen benutten, zouden organisaties hun focus moeten verschuiven van normen naar purpose, van richtlijnen en procedures naar het doel van de richtlijnen, en van hiërarchie naar meer autonomie. Recent hebben sommige organisaties deze transformatie al gemaakt, en presteerden hierdoor aanzienlijk beter dan vergelijkbare organisaties. Door te focussen op menselijke waarden kunnen zowel organisaties als werknemers het beste uit zichzelf halen in het digitale tijdperk. 

Veranderend leiderschap

Leiders moeten in een steeds digitalere wereld menselijke waarden centraal blijven stellen om succesvol te kunnen zijn. Dat vraagt andere kwaliteiten van leiders. We hebben tech-savy en mindful leiders nodig, die technologie goed genoeg begrijpen om te zien hoe technologie en mensen elkaar versterken, en samen toegevoegde waarde creëren. Maar bovenal zouden leiders zich moeten richten op de purpose van hun organisatie, hun medewerkers op basis van deze purpose moeten inspireren en hen de vrijheid geven om waarde te creëren. Zodra werknemers zich gesteund voelen in het vervullen van hun behoeften, voelen ze zich nog meer betrokken bij de organisatie. Ze zullen niet alleen hun intelligentie, maar ook hun inzet, intuïtie en creativiteit gebruiken voor hun werk. Hiermee creëren ze de randvoorwaarden voor zichzelf en hun organisatie om tot bloei te komen in het digitale tijdperk.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Wendy van Tol

Wendy van Tol

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 353 44 50

Volg ons