Trust & Tenure: juist als alles in beweging is moeten CEO’s bouwen aan vertrouwen

CEO’s worden geconfronteerd met uitdagingen - en dus druk - rondom (het bouwen aan) vertrouwen. Die uitdagingen hebben allemaal te maken met een snel veranderende wereld die bovendien politiek en maatschappelijk polariseert. De meerderheid van de CEO’s (59 procent) voelt bijvoorbeeld druk om sneller resultaten te leveren. Een minderheid, maar wel een grote minderheid van 43 procent voelt druk van werknemers en klanten om een politiek of maatschappelijk standpunt in te nemen. 

Trust & Tenure

‘In een wereld waar alles in beweging is en waar bedrijven én hun stakeholders niet weten waar ze over tien jaar staan en dus worstelen met onzekerheden, raakt bijna alles aan vertrouwen,’ zegt Debby Jannink van de People & Change-praktijk van PwC. ‘We zitten in een tijd van snelle verandering en heftig politiek en maatschappelijk debat. Mensen vragen zich af wat er nog zeker is, ze hebben behoefte aan piketpaaltjes, maar als je die slaat, loop je ook de kans ernaast te slaan.’ Volgens Jannink is het, juist in een tijd waar alles in beweging is, cruciaal dat bedrijven bouwen aan vertrouwen. Want wie vertrouwen heeft kan tegen een stootje. ‘Van bedrijven wordt heel veel wendbaarheid geëist en juist dan is het belangrijk om vertrouwen te hebben in jezelf en dat ook uit te stralen. Dan kun je immers alles aan!’

Vertrouwen bouwen door transparantie over waarden en strategie  

Uit de CEO Survey blijkt dat CEO’s aan vertrouwen met hun eigen mensen bouwen door transparant te zijn over de waarden van de organisatie. Een meerderheid van de CEO’s zegt dat er vertrouwen ontstaat met klanten door transparant te zijn over de strategie. ‘In wezen zijn dat twee kanten van dezelfde medaille,’ aldus Debby Jannink. ‘Waarden hangen samen met de purpose, de reden waartoe een bedrijf op aarde is. Welke waarde voeg ik toe of wil ik toevoegen? Hoe doe ik dat? Als het goed is, liggen purpose, strategie en waarden - dus het waarom, wat en hoe - op één lijn.’
In de praktijk vragen bestuurders nooit om hulp bij vertrouwen bouwen; ze vragen om hulp bij hun cultuur. En bij doorvragen blijkt heel vaak dat het dáár niet helemaal goed gaat; er is te weinig consistentie tussen de boodschappen naar binnen en die naar buiten gaan. Debby Jannink: ‘Het verankeren van kernwaarden in een organisatie betekent vooral doen wat je zegt. Zowel binnen in je organisatie als naar buiten toe. Anders verlies je heel snel aan geloofwaardigheid’.

‘Talk zonder walk’ heeft geen enkele zin

Een organisatie kan alleen vertrouwen bouwen als ze handelt naar de waarden die uit de purpose voortkomen. Daarom begint vertrouwen bouwen bij de eigen bedrijfscultuur. Debby Jannink: ‘Dit klinkt als een open deur, maar bijna geen enkele organisatie wandelt zonder enige moeite over de drempel. Het ís ook ingewikkeld. Cultuur en gedrag worden bepaald door boodschappen die de medewerkers krijgen over het gedrag dat écht gewaardeerd wordt, dus door wat mensen om zich heen zien gebeuren. Dat zit in objectieve beoordelings- en beloningscriteria maar misschien nog wel meer in symbolen en beslissingen. Wat zegt het over een onderwerp dat met de mond als zeer belangrijk wordt beleden, maar elke keer van de agenda valt tijdens vergaderingen? En wat betekent het als gedrag dat in strijd is met de kernwaarden geen consequenties heeft? Talk zonder walk heeft geen zin. Daar trapt niemand in, werknemers niet, maar klanten ook niet.’

Contact

Debby Jannink

Debby Jannink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 42 38

Volg ons