Trade & Globalisation: kunnen CEO’s in de toekomst de juiste mensen vinden?

De Nederlandse CEO’s zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ze zijn optimistisch over de groei en over de vooruitzichten van het eigen bedrijf. Maar zorgen zijn er ook, over maatschappelijke en (geo)politieke kwesties en over zaken die direct te maken hebben met de markt of sector waarin zij opereren. Een van de zorgpunten die prominent naar voren komt is de vraag of zij in de toekomst de juiste mensen kunnen vinden.

‘Alliantie soms beter dan fusie’

Een opvallende Nederlandse uitkomst is de houding van de CEO’s tegenover fusies en overnames. In Nederland zegt 37 procent van de CEO’s uit te kijken naar nieuwe transacties om meer groei te genereren. Wereldwijd is dat percentage 42 procent en in Noord-Amerika maar liefst 61 procent. 

Fusie- en overname specialist Annemieke Hoekstra van PwC ziet in haar praktijk de belangstelling voor allianties of joint ventures toenemen, vooral als het gaat om de samenwerking tussen corporates en startups. ‘De acquisitie van start-ups is vaak niet succesvol. Maar al te vaak gaat de kleinere partij kopje onder in de cultuur en processen van de nieuwe eigenaar. En daarmee raakt de koper het unieke dat hij dacht binnen te halen, snel weer kwijt'. Volgens Annemieke Hoekstra heeft een alliantie meer kans het beste uit beide werelden te halen. Een van haar beste voorbeelden is de alliantie tussen Vanderlande, leverancier van logistieke oplossingen, en de veel kleinere start-up Smart Robotics.

Lees hier de blog van Annemieke Hoekstra

loading-player

Playback of this video is not currently available

CEO’s maken zich zorgen over het aantrekken van voldoende geschikt personeel

Zorgen zijn er ook, over maatschappelijke en (geo)politieke kwesties en over zaken die direct te maken hebben met de markt waarin de CEO’s opereren. Eén van de prominentste zorgpunten is de vraag of zij in de toekomst de juiste mensen kunnen vinden. Driekwart maakt zich zorgen over het aantrekken van voldoende geschikt personeel. CEO’s ervaren vooral een tekort aan mensen met digitale vaardigheden en kennis van technologie.

Nederlandse CEO’s maken zich ook zorgen over mogelijke cybercriminaliteit die hun bedrijf kan treffen en de snelheid waarmee technologie de wereld verandert. Als het gaat de politiek-matschappelijke issues, dan maken de Nederlandse CEO’s zich het meest zorgen over overregulering, populisme en geopolitieke onzekerheid. 

Lees hier de blog van Peter van Mierlo en Jan Willem Velthuijsen

CEO's zien trend naar meer verdeelde wereld

Net als vorig jaar hebben CEO’s gemengde gevoelens bij de effecten van globalisering. Een meerderheid van de CEO’s ziet bovendien een trend naar een gefragmenteerde wereld. Slechts 15 procent ziet een ontwikkeling naar één grote mondiale markt, 78 procent ziet juist dat de wereld beweegt naar regionale handelsblokken. Ook rechts- en waardesystemen groeien volgens een meerderheid van de CEO’s eerder uit elkaar dan naar elkaar toe. 

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Volg ons