Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Technology & Talent: CEO’s vinden soft skills in digitaal tijdperk belangrijk

Nederlandse CEO’s vinden het ontwikkelen van zogenoemde soft skills bij hun mensen net zo belangrijk als het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Een overgrote meerderheid van de respondenten in de CEO Survey zegt dat ze in dit digitale tijdperk zowel de softe als digitale skills binnen hun organisatie moeten versterken. PwC-partner Robert Charlier, expert op het gebied van HR en arbeidsmarkt, ziet in de uitkomsten de bevestiging van de ontwikkelingen in de praktijk. ‘Eigenschappen als probleemoplossend en samenwerkend vermogen, en creativiteit worden steeds belangrijker. Dit zijn de vaardigheden die niet gemakkelijk worden overgenomen door computers.’

Geen banen, maar mensen beschermen

Uit de CEO Survey komt verder naar voren dat bestuurders purposeleidend zijn in het nemen van beslissingen over het automatiseren van banen en taken. Verder voelen de topmannen en -vrouwen zich verantwoordelijk voor het omscholen van werknemers als hun banen verdwijnen doordat robots en kunstmatige intelligentie hun taken overnemen. Een goede zaak, meent arbeidsmarktexpert Robert Charlier, maar wat hem betreft is die verantwoordelijkheid van werkgevers nog breder. ‘Werkgevers moeten hun mensen gedurende hun hele loopbaan voorbereiden op een andere inzetbaarheid bij het eigen bedrijf of bij een andere werkgever. In het HR-beleid moet voortdurende ontwikkeling centraal staan, zodat mensen weerbaar worden tegen een steeds veranderende werkomgeving. We moeten geen banen, maar mensen beschermen.’

‘Wat bijdraagt aan de arbeidsmarkt van de toekomst is een individueel ontwikkelingsbudget’, aldus Robert Charlier. ‘Gedurende hun loopbaan bij een werkgever bouwen werknemers bouwen nu een transitievergoeding voor het geval ze hun baan verliezen. Zou die vergoeding niet ingezet moeten worden voor de trajecten van werk naar werk? Ook als er nog helemaal geen sprake is van het verlies van welke baan dan ook.’

Salaris niet het belangrijkste

Het rekruteren van digitaal talent is moeilijk, vindt meer dan de helft van de Nederlandse CEO’s. De strategie die zij volgen om aantrekkelijk te worden en te blijven voor deze groep is het modernisering van de werkomgeving. Maar liefst 92 procent van de ondervraagde CEO’s is daar in meer of mindere mate mee bezig. Ook het implementeren van programma’s voor continu leren en ontwikkelen scoort hoog (89 procent), net als het aanbieden van flexibiliteit (87 procent). Nog steeds een ruime meerderheid, maar een veel kleinere (69 procent) verbetert het salaris als middel om nieuw talent aan te trekken.

Robert Charlier: ‘Salaris is in die zin belangrijk dat het wel marktconform moet zijn. Als het te laag is, werkt het tegen je’. Ook hij stelt dat de manier – de vrijheid - waarop mensen hun eigen werk kunnen indelen, steeds belangrijker wordt voor de employee value proposition. ‘Vooral jonge mensen willen zelf bepalen hoe en wanneer zij werken. Ze willen een goede en stimulerende werkomgeving, met uitdagende opdrachten en collega’s die hen kunnen coachen. Ze willen op hun smoel kunnen vallen, om daarna ook weer op te staan. Ze willen bij wijze van spreken hun hond mee kunnen nemen en hun moeder uitnodigen voor de lunch. De grote technologiebedrijven in Silicon Valley bieden dit allemaal en zij krijgen duizenden open sollicitaties per jaar.’

De menselijke waarde in het digitale tijdperk

In het digitale tijdperk hebben we kwaliteiten nodig zoals nieuwsgierigheid, empathie en verbeeldingskracht. Kwaliteiten dus, die waarde toevoegen aan robots en machines. Vanuit deze invalshoek is techniek geen bedreiging meer, maar een aansporing om nog meer mens te zijn. 

Lees de blog van Wendy van Tol

Help! Siri bepaalt wie mijn klant wordt.

CEO’s gaan ervan uit dat ze de komende vijf jaar (opnieuw) te maken krijgen met technologie die hun productieproces of dienstverlening ingrijpend verandert. PwC beschrijft – samen met Startupbootcamp – een paar dominante trends. Een daarvan is de opkomst van zelflerende kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld in de vorm van digitale assistenten. Gaan deze de macht overnemen in de waardeketen? 

Lees hier meer over in Ilja Linnemeijer's blog

Contact

Wendy van Tol

Wendy van Tol

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 353 44 50

Ilja Linnemeijer

Ilja Linnemeijer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 091 39 48

Volg ons