PwC's 21ste CEO Survey: Nederlandse uitkomsten

Nederlandse CEO’s nog steeds optimistisch én bezorgd

Nederlandse CEO’s zijn optimistisch over de economische groei. Uit de Nederlandse uitkomsten van de CEO Survey blijkt dat een ruime meerderheid van hen verwacht dat de economie wereldwijd de komende twaalf maanden groeit. Een overgrote meerderheid is (heel tot gematigd) optimistisch over de vooruitzichten voor het eigen bedrijf. Nederlandse CEO’s maken zich ook zorgen, niet alleen over ontwikkelingen die hun markt raken, maar ook over de economische, politieke en sociale omgeving waarin ze opereren. De Nederlandse uitkomsten van de CEO Survey liggen in lijn met de wereldwijde uitkomsten.

Uitkomsten

  • 67 procent van de Nederlandse CEO’s denkt dat de wereldwijde economische groei het komend jaar toeneemt. 26 procent denkt dat de economie dezelfde omvang zal houden.
  • 40 procent van de Nederlandse CEO’s is vol vertrouwen dat de omzet van het eigen bedrijf het komend jaar toeneemt. 49 procent heeft daar enigszins vertrouwen in.
  • Nederlandse CEO’s beschouwen cyberinbreuken (86 procent is heel erg tot enigszins bezorgd), de beschikbaarheid van essentiële vaardigheden (74 procent) en technologische veranderingen (68 procent) als de grootste bedreigingen van hun business.
  • Als het gaat om potentiele economische, politieke en sociale bedreigingen, zijn Nederlandse CEO’s het meest (heel erg en enigszins) bezorgd over overregulering (84 procent), populisme (84 procent en geopolitieke onzekerheid (80 procent).

Nederlandse uitkomsten CEO Survey per thema

Technology & Talent

Nederlandse CEO’s vinden het ontwikkelen van zogenoemde soft skills bij hun mensen net zo belangrijk als het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Een overgrote meerderheid van de respondenten in de CEO Survey zegt dat ze in dit digitale tijdperk zowel de softe als digitale skills binnen hun organisatie moeten versterken.

Lees meer over Technology & Talent

Trust & Tenure

CEO’s worden geconfronteerd met uitdagingen - en dus druk - rondom (het bouwen aan) vertrouwen. Die uitdagingen hebben allemaal te maken met een snel veranderende wereld die bovendien politiek en maatschappelijk polariseert.

Lees meer over Trust & Tenure

Trade & Globalisation

De Nederlandse CEO’s zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ze zijn optimistisch over de groei en over de vooruitzichten van het eigen bedrijf. 

Lees meer over Trade & Globalisation

Data verkennen

Kijk in de 'data explorer tool' en bekijk de uitkomsten van de CEO Survey door een wereldwijde, regionale of nationale bril. U kunt ook per thema of per vraag inzoomen op de uitkomsten.

How concerned are CEOs about the following potential business threats to their organisations’ growth prospects?

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Volg ons