CEO Survey 2017

Nederlandse CEO is optimistisch over economie, maar bezorgd over maatschappij

Nederlandse CEO's hebben ten opzichte van hun buitenlandse collega’s veel meer vertrouwen in de economie, de werkgelegenheid en hun eigen omzetgroei. Tegelijkertijd maken ze zich meer zorgen over (cyber)veiligheid en sociale instabiliteit. Dat blijkt uit de jaarlijkse CEO Survey van PwC onder bijna 1400 bestuursvoorzitters uit 79 landen.

De helft van de Nederlandse CEO’s denkt dat het personeelsbestand het komende jaar groeit en 79% maakt zich geen zorgen over werkloosheid (tegen 54% mondiaal).

Uit de CEO Survey blijkt ook dat de Nederlandse ondernemingsbestuurders bang zijn dat het moeilijker wordt te opereren in een mondiaal concurrentieveld waarin protectionisme steeds dominanter wordt. 61% zegt hierover matig tot zeer bezorgd te zijn. En ze maken zich meer dan hun buitenlandse collega’s zorgen over terrorisme (84% tegen 54%), cybercrime (85% tegen 61%) en sociale instabiliteit (76% tegen 68%).

‘Het optimisme van Nederlandse CEO’s weerspiegelt de relatief sterke staat van de Nederlandse economie’, zegt bestuursvoorzitter Peter van Mierlo van PwC. ‘Tegelijkertijd zijn ze beducht voor de toenemende maatschappelijke weerstand tegen globalisering en de voortschrijdende techniek.’

Lees verder

Peter van Mierlo

Nederlandse uitkomsten CEO Survey 2017 per thema

Technologie

Meer dan de helft van de Nederlandse CEO’s (56%) denkt dat technologie het speelveld waarop zij opereren de komende vijf jaar significant zal veranderen. 35% denkt dat tegen die tijd zijn hele sector compleet veranderd zal zijn. Het lijkt de Nederlandse CEO’s niet echt af te schrikken: het is een minderheid (48%) die aangeeft enigszins of erg bezorgd te zijn over de snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt.

Lees meer

Talent

De toekomstige personeelsbehoefte van bedrijven is een strategisch vraagstuk. Beschikt het bedrijf over het juiste aantal mensen met de gewenste vaardigheden, kennis en gedrag om de ambities waar te maken? PwC-partner Robert Charlier concludeert uit de uitkomsten van de CEO Survey dat ook bij Nederlandse CEO’s de urgentie van dit vraagstuk toeneemt.

Lees meer

Trust

Twintig jaar geleden stond het begrip vertrouwen nog niet op de radar van CEO’s. In 2002 stelde PwC de eerste keer een vraag die aan vertrouwen gerelateerd was. Toen gaf wereldwijd 29% aan dat misstanden binnen bedrijven een serieuze bedreiging zouden kunnen vormen voor groei. Inmiddels zegt 58% van de CEO’s zich zorgen over de mogelijke consequenties van gebrek aan vertrouwen. In Nederland is dat 47%.

Lees meer

‘Gezamenlijk moeten we als CEO’s meer oog hebben voor de schaduwzijde van globalisering en technologische ontwikkelingen en moeten we er slimme oplossingen tegenover zetten’

Peter van Mierlo

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Volg ons