Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bridging the Gap - Retail

2015 Annual Global Working Capital Survey of the Retail sector

Werkkapitaal geeft inzicht hoe (goed) een organisatie wordt gemanaged. Goed beheer van werkkapitaal draagt direct bij aan de verbetering van de liquiditeitspositie en het rendement van de onderneming. Daarnaast leidt het tot significante concurrentievoordelen en vormt het de basis van een financieel gezond bedrijf. Uit onze 2015 Annual Global Working Capital Survey blijkt dat er afgelopen jaar voor het eerst sinds 2010 een aanzienlijke verbetering zichtbaar is op het gebied van werkkapitaal. Dit heeft bijgedragen aan een substantiële groei in de beschikbare liquiditeit van organisaties. De grootste verbetering komt voort uit de activa kant van de balans, met name door het beter managen van debiteuren.

Contact

Shana Laurie de Hernandez

Shana Laurie de Hernandez

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 013 24 85

Volg ons