Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn noodzakelijk

In deze publicatie laten we u de resultaten zien van het onderzoek naar de gevolgen van een eventuele afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregelingen voor familiebedrijven. Succesvolle bedrijfsoverdrachten zijn belangrijk voor de Nederlandse economie, zo blijkt uit de Family Business Survey 2014 – Nederland. Voor een zorgvuldige bedrijfsoverdracht is in ieder geval van belang dat het fiscale klimaat een overdracht niet belemmert. De huidige fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting dragen bij aan een dergelijk klimaat in Nederland.

De bedrijfsopvolgingsregelingen lijken echter onder druk te staan. Zo is de staatssecretaris van Financiën van mening dat de regeling in de schenk- en erfbelasting kan worden versoberd, omdat in 70 procent van de bedrijfsopvolgingen de belasting kan worden voldaan uit de nalatenschap zonder toepassing van een regeling. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft een evaluatie van de verschillende bedrijfsopvolgingsregelingen plaatsgevonden. Uit deze evaluatie neemt het kabinet de aanbeveling over om een vooronderzoek op te zetten. Dit vooronderzoek moet resulteren in een concreet plan dat voorziet in een adequate analyse van met name de doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting.

Hoewel familiebedrijven de verschuldigde belasting in veel gevallen lijken te kunnen betalen, laten we in dit onderzoek zien dat een bedrijfsoverdracht zonder de huidige regelingen een behoorlijke impact heeft op de (noodzakelijke) financiële buffer.

Dit onderzoek is als volgt opgebouwd: we gaan eerst in op het belang van familiebedrijven en op de vormgeving van de huidige fiscale regelingen. Vervolgens lichten we onze onderzoeksresultaten toe om te eindigen met onze conclusie en aanbeveling.

Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn noodzakelijk

Contact

Volg ons