Asset Management 2020 and beyond

Hoe je in 2020 als vermogensbeheerder omgaat met fiscale risico’s wordt steeds belangrijker en zal zelfs een concurrentie voor- of nadeel opleveren. Beleggers verwachten een robuuste en efficiënte fiscale infrastructuur en hebben tegelijkertijd minimale tolerantie voor fiscale onzekerheid en aanpassingen. Als gevolg hiervan zal het fiscale aspect een belangrijke operationele business activiteit worden waarin gespecialiseerde diensten, een nieuwe aanpak en integratie in de front, back en middle office een voorname rol gaan spelen. Dus wat worden de drijvende krachten voor deze nieuwe fiscale wereld? En hoe gaan investeerders om met deze nieuwe uitdagingen in een tijd waarin de industrie een steeds prominentere rol binnen de financiële sector inneemt?

“In 2020 zullen belasting en reputatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Belasting zal worden gezien als een operationeel risico en worden toegevoegd aan het rijtje van risico’s die hoog op de agenda staan van het senior management en die geïntegreerd moeten worden in de strategische risicomanagement programma’s van alle operationele processen.”

Vermogensbeheerders zullen reageren door hun strategische fiscale middelen te verspreiden binnen de verschillende operationele processen om zodoende front, middle en back office van real-time kennis te voorzien. De interne fiscale afdeling kan tegen die tijd om gaan met continue audits en zal in gesprek gaan met de belastingdienst met als doel het beleid en de implementatie van fiscale regels te beïnvloeden.

De fiscale afdeling van de toekomst

Als gevolg van deze aanzienlijke veranderingen in het belastingklimaat zullen er grote verschillen ontstaan tussen de fiscale afdeling van nu en die in 2020. De fiscalist zal een voorname rol gaan spelen in het dagelijks managen van operationele risico’s in plaats van zich alleen te focussen op het leveren van compliance-  en belastingtechnische ondersteuning. Het beoordelen van complexe gegevens en het in kaart brengen van nieuwe business en productontwikkeling wordt de nieuwe standaard. Kort samengevat zal het profiel en de inhoud van fiscale afdeling een metamorfose ondergaan. Het zal voor vermogensbeheerders van cruciaal belang zijn om te bepalen in hoeverre zij willen vertrouwen op interne bronnen.

Asset Management 2020 and beyond

Contact

Willem-Jan van Veen

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 14 59

Volg ons