Alles over: stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Deze ‘Alles over’ vertelt alles over de verwerking van mogelijke fouten in de jaarrekening. Daarbij wordt aandacht besteed aan stelstelwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel, omdat het onderscheid tussen deze drie categorieën niet altijd helder is. Het onderscheid is van groot belang vanwege de gevolgen voor de verwerking in de jaarrekeningen en de verplichte melding bij het Handelsregister in geval van een fout (als bedoeld in artikel 362.6 BW).

Contact

Hugo van den Ende
Global Accounting Consulting Services, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 52 83
E-mailadres

Volg ons