Alles over: actuele waarde als grondslag van waardering

Hugo van den Ende Global Accounting Consulting Services, SMEs

Voor het opstellen van een jaarrekening moeten uitgangspunten worden geformuleerd. Deze uitgangspunten worden aangeduid als 'stelsel' (RJ 940). De wet eist dat de grondslagen voor waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat met betrekking tot alle posten uiteengezet worden. De uiteenzetting voor gelijk gewaardeerde posten mag  samengevoegd worden (art. 2:384 lid 5 BW). Hoe u dit doet, en meer over actuele waarde, leest u in deze 'Alles over'.

Alles over: actuele waarde als grondslag van waardering

Contact

Hugo van den Ende
Global Accounting Consulting Services, SMEs
Tel: +31 (0)88 792 52 83
E-mailadres

Volg ons