Een kritische makeover voor farmaceutische bedrijven

Industriële obstakels overwinnen met een cross-functionele strategie

Heroverweging van businessmodellen

Veel farmaceutische bedrijven heroverwegen momenteel hun businessmodellen. Problemen waar ze echter tegenaan lopen zijn aanscherping van beheerskosten, spanning op budgetten van de overheid in de gezondheidszorg en de noodzaak om nieuwe technologieën eigen te maken en te gebruiken. Daarnaast ondervinden farmaceutische bedrijven ook hinder van invloedrijke stakeholders die de prijsstellingsmechanismen willen aanpassen. Naast de externe moeilijkheden stapelen ook de interne uitdagingen zich op.

Het bouwen van kritische teams

Het is tijd voor farmaceutische bedrijven om hun bedrijfsmodellen te herstructureren op een manier die alle onderling afhankelijke functies bij elkaar brengt. Om dit te bereiken moeten zij de organisatie bouwen rond kritische teams. Deze teams moeten direct verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van informatie, het ontwikkelen van inzichten en het opstellen van strategische plannen voor de verschillende onderdelen van de farmaceutische activiteiten die vaak over het hoofd worden gezien in de formele organisatiestructuur zijn.

Hoe kan dit rapport u helpen?

Dit rapport biedt een gedetailleerd kader voor een succesvolle strategie voor het opzetten van een kritisch team. Het geeft een analyse van het farmaceutisch landschap door de ogen van een kritisch team. Hierdoor kan het management reflecteren op hoe verbonden en effectief het kritische team van het farmaceutisch bedrijf is. Daarnaast kan het management bepalen hoe de organisatie haar capaciteiten het meest optimaal kan benutten door gebruik te maken van het kritische team.

Contact

Ron Admiraal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 152 12 33

Volg ons