2017 Chemicals Industry Trends

2017 Chemie trends

De aanhoudende tegenwind in de chemische industrie heeft invloed op wereldeconomie. In de afgelopen zes jaar is de chemiemarkt er niet in geslaagd het gemiddelde bbp-groeicijfer (over de afgelopen 35 jaar) van 3,5 procent te halen. De twee jaar van “sterke” groei waren eigenlijk meer een herstel van de forse terugval van 2009 dan een voorbode van aanhoudende verbetering. 

'De komende jaren zijn bepalend voor het vaststellen van het marktaandeel van veel gevestigde spelers in de chemische sector.'

Don van Neuren, director

Strategische keuzes

De resultaten van de afgelopen jaren en het onstabiele speelveld voor de chemische industrie, wijst op een nieuwe normaal: een sterk veranderde industrie die gekenmerkt wordt door een enorm competitieve omgeving waarin bedrijven moeten vechten voor winstgevende groei in wereldwijde markten die elk hun eigen problemen hebben en die weinig support bieden.

Het is een ‘alles of niets’ situatie. De komende jaren zullen bepalend zijn voor het markktaandeel voor veel gevestigde chemische bedrijven. Om als marktleider uit deze situatie te komen, zouden chemische bedrijven prioriteit moeten geven aan de volgende drie strategische activiteiten:

  1. Waarde boven volume plaatsen
  2. Omarm de digitaliseringsmogelijkheden
  3. Zoek naar portfolio consistentie

Conclusie

Onzekerheid is onmiskenbaar de nieuwe norm in de chemische industrie. En hoewel de sector van  oudsher heen en weer wordt geslingerd tussen voor- en tegenspoed lijkt een terugkeer van sterke winstgevendheid onwaarschijnlijk, bijvoorbeeld door mee te liften op een nieuw, innovatief productsegment of door een onverwachte opening van een nieuwe markt. Die scenario’s dateren alweer van enkele tientallen jaren geleden. Toch kunnen chemiebedrijven iets doen om in elk geval de deur naar winstgevende groei te openen. Gezien de onzekere omstandigheden in de branche kunnen deze bedrijven het zich niet permitteren om te lang te wachten met 'next steps'. 

Contact

Lucas Prat Bertrams

Advisory partner Strategy&, PwC Netherlands

Tel: +31 88 792 50 87

Volg ons