PwC: disrupties zorgen voor vier scenario’s AgriFood-sector

AMSTERDAM - Voedselzekerheid was al een urgent thema binnen de bestuurskamers van grote voedselproducenten, maar door structurele klimaatveranderingen en technologische ontwikkelingen is dit nog pregnanter geworden. Dat blijkt uit het nieuwste rapport ‘Futures of food provision’ van accountants- en advieskantoor PwC.

Volgens Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom bij PwC, geeft het rapport vier scenario’s weer waarmee de AgriFood-sector wordt geconfronteerd. “De AgriFood industrie heeft te maken met disrupties, zowel qua vraag als qua aanbod. Aan de vraagzijde veranderen consumptiepatronen over de gehele wereld drastisch. Westerse eetgewoonten worden massaal in andere delen van de wereld worden overgenomen, terwijl tegelijk het dieet van welvarende consumenten zich steeds sneller vernieuwt, naar bewuster, gezonder of culinairder. Aan de aanbodkant beïnvloeden technologische ontwikkelingen de manier waarop er voedsel geproduceerd wordt, evenals dat klimaatveranderingen bepalen waar wat geproduceerd kan worden. De grote vraag is of de technologische ontwikkelingen gelijke tred kunnen houden met het tempo van de klimatologische uitdagingen.”

De vier scenario’s die PwC ziet zijn: 

  • Leading the diversified field: er is voldoende eten voor gehele wereld, en individualiserende wereldburgers kunnen hele verschillende eetpatronen ontwikkelen. Hele diverse diëten, en talloze niche-produkten.
  • Food for all: de industrie is in staat voedselzekerheid voor de hele wereld te realiseren, maar eetgewoontes gaan sterk op elkaar lijken. Veel eenheidsvoedsel, schaal en standaardisatie.
  • Two-tier production: hele diverse eetpatronen, maar te weinig voor iedereen. Kloof tussen arm en rijk wordt duidelijk, alleen welgestelden kunnen het eetpatroon van hun keuze handhaven.
  • Renationalisation: grote verstoringen in de voedselvoorziening, met geregeld nijpende schaarste tot gevolg. Er ontstaan voedseltekorten en landen zullen zich genoodzaakt voelen protectieve maatregelen te nemen en bijvoorbeeld voedingsbedrijven te nationaliseren.

Tegen de achtergrond van deze toekomstbeelden staat de Nederlandse voedselindustrie er goed voor. “Nederland heeft een heel sterke positie in de Europese én wereldwijde markt en loopt voorop qua efficiency en technologie. Onze AgriFood industrie is in de loop der eeuwen geworden tot een schoolvoorbeeld van uitstekende samenwerking, en is daarmee uitstekend toegesneden om de uitdagingen zoals PwC die heeft benoemd het hoofd te bieden”, aldus Velthuijsen. “In Nederland werken overheid, kennisinstellingen en de industrie zelf als een heel goed functionerend cluster samen. Dat vergroot de effectiviteit enorm. Als iemand de toekomst heeft is het de Nederlandse AgriFood sector.”

Interessante links

Contact

Thomas Galestien
Persvoorlichter
Tel: +31 (0)88 792 61 77
E-mailadres

Volg ons