Organisaties niet klaar voor Europese privacyregels

27 januari 2017 - Slechts 1 op de 10 Nederlandse organisaties zegt klaar te zijn voor nieuwe Europese privacywetgeving. Dat blijkt uit het periodieke Privacy Governance onderzoek van PwC onder ruim 200 organisaties. Twee derde bereidt zich actief voor op de EU-verordening en een kwart is nog niet met de voorbereiding gestart. De publicatie van de uitkomsten valt samen met de Internationale Dag van de Privacy op 28 januari. De verwachting van PwC is dat veel organisaties in tijdnood zullen komen.

Per 25 mei 2018 moeten organisaties overschakelen op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiermee komen verschillen tussen wetgeving in de verschillende lidstaten te vervallen. Tot die tijd moeten organisaties in Nederlands zich houden aan de nu geldende privacyrichtlijnen die volgen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

‘Hoewel mei 2018 nog ver weg lijkt, zullen veel organisaties de resterende tijd hard nodig hebben om de talrijke procedurewijzigingen en technische aanpassingen door te voeren’, zegt Bram van Tiel, security- en privacyspecialist bij PwC. Zo moeten organisaties straks meer inzicht geven in dataverwerking, verantwoordelijken op privacygebied benoemen en zogenoemde Privacy by Design en Privacy by Default principes doorvoeren. Ook krijgt iedereen het recht “om vergeten te worden”.

De AVG bevat ook strengere regels rondom het melden van datalekken. Organisaties in Nederland moeten al vanaf januari 2016 datalekken melden in een register en een procedure hebben hoe ze met datalekken omgaan, inclusief communicatieplan. Opvallend is dat slechts 58% de nu geldende regels voor het melden van datalekken heeft ingevoerd. Dat percentage ligt weliswaar significant hoger dan vorig jaar (16%), maar dat betekent dat er nog steeds veel bedrijven zijn die boetes tot 820.000 euro riskeren. Die boetes kunnen vanaf mei 2018 oplopen tot twintig miljoen euro of 4% van de jaaromzet.

Een minderheid (44%) van de ondervraagde organisaties heeft nog nooit een datalek gemeld. Bram van Tiel: ‘We weten dat het percentage dat slachtoffer is geweest van cybercrime hoger ligt. Veel organisaties weten niet precies wat een datalek is en wanneer ze de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen, zoals klanten, moeten informeren.’

Uit het onderzoek blijkt verder dat 90% van de ondervraagde organisaties inzichtelijk heeft welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt, echter slechts 35% documenteert de verwerkingen. Het gebruik van  bewerkersovereenkomsten is licht gestegen naar 70% (2015; 60%), maar de helft daarvan controleert deze overeenkomsten niet op naleving. 29% vindt de eigen organisatie (zeer) volwassen op het gebied van privacy. Driekwart (2015; 50%) heeft het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in privacy compliance. PwC verwacht dat investeringen in aanloop naar de EU-verordening fors zullen toenemen.

Contact

Koen Jonker
Persvoorlichter
Tel: +31 (0)88 792 49 82
E-mailadres

Volg ons