KNVB en PwC verlengen partnership

  • Sponsorship verlengd tot en met EK2020
  • Focus op economische en maatschappelijke impact van voetbal

De KNVB en PwC gaan de onderlinge samenwerking intensiveren, onder andere door de ontwikkeling van het voetbal meer data driven vorm te gaan geven. De samenwerking is onderdeel van het hernieuwde sponsorcontract dat is verlengd tot en met het Europees Kampioenschap in 2020. In het verlengde hiervan is PwC deze zomer ook al nationaal sponsor van WEURO 2017 en supporter van de Oranjeleeuwinnen.

PwC is al sinds 1991 als sponsor aan de KNVB verbonden. Marc Diepstraten, lid van de raad van bestuur van PwC en verantwoordelijk voor de relatie met de KNVB: ‘In onze relatie met de KNVB willen wij de nadruk leggen op het vergroten van de maatschappelijke relevantie van het voetbal. In samenspraak met de KNVB worden projecten gestart waarbij wij ondersteuning gaan bieden op het gebied van business development, innovatie (big) data, digital en technologie. PwC is bij uitstek de geschikte partner om op deze terreinen kennis en kunde aan te leveren om zo te helpen voetbal in de breedte sterker te maken.’

Jean Paul Decossaux, commercieel directeur van de KNVB, over het verlengde sponsorship met PwC: ‘Voetbal is een teamsport waarbij je de beste specialisten in je selectie wilt hebben. Dat willen wij ook in Zeist. PwC is dan ook al meer dan 25 jaar een vaste kracht in ons team. Wij zijn blij dat wij de samenwerking met onze trouwe partner PwC de komende jaren kunnen voortzetten. Mede dankzij de knowhow en support van PwC kunnen wij de ontwikkeling en vernieuwing van het Nederlandse voetbal en de KNVB verder brengen. En daar wordt het voetbal in de breedste zin des woords alleen maar beter van.’

De kracht van voetbal

Een goed voorbeeld is het door PwC in opdracht van de KNVB verrichtte onderzoek naar ‘de kracht van voetbal’. Data-analisten van PwC ontwikkelden een uniek meetinstrument. Voor het eerst werden zowel de financiële als niet-financiële waarden van voetbal verenigd in een rapportage en een sturingsinstrument dat betaald voetbalclubs helpt hun lokale waarde in kaart te brengen. Uit het onderzoek bleek dat de economische kracht vooral wordt gevoed door het betaald voetbal, terwijl de niet financiële waarden als bijvoorbeeld gezondheid en vorming vooral worden gegenereerd door het amateurvoetbal.

Noot voor de redactie:

PwC is als national sponsor van WEURO 2017 ook supporter van de OranjeLeeuwinnen. Het hoofdkantoor van PwC in Amsterdam is daarom versierd met een enorme afbeelding van drie van de OranjeLeeuwinnen. Daarnaast laat Barbara Barend in vlogs zien hoe het vrouwenvoetbal zich geprofessionaliseerd heeft in de afgelopen jaren.

Contact

Meint Waterlander
Woordvoerder
Tel: +31 (0)88 792 70 00
E-mailadres

Koen Jonker
Persvoorlichter
Tel: +31 (0)88 792 49 82
E-mailadres

Thomas Galestien
Persvoorlichter
Tel: +31 (0)88 792 61 77
E-mailadres

Volg ons