Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ab Klink start 1 juli bij PwC

Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur bij Coöperatie VGZ, start per 1 juli 2021 bij accountants- en adviesbureau PwC. Zijn focus ligt op de uitbreiding van de zorgproposities binnen PwC Europa en het Midden Oosten.

Klink was sinds 1 januari 2014 bestuurslid bij VGZ en verantwoordelijk voor zorginkoop en -innovatie. 'Ik ben Coöperatie VGZ erkentelijk dat ze me de ruimte heeft geboden te werken aan een goed functionerend zorgstelsel. Dat we veel hebben kunnen realiseren, is te danken aan de voortreffelijke collega’s binnen en buiten VGZ. Maar de meeste dankbaarheid gaat toch uit naar de zorgbestuurders en vooral de geweldige specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en psychiaters en psychologen die ons lieten zien en voorleefden wat gepast gebruik is: ten bate van patiënten', zegt Klink.

Richard Goldstein, hoofd publieke sector PwC Nederland en Europa: 'Ik ben ontzettend trots dat Ab Klink ons komt versterken. Zijn intrinsieke drive om de zorg te verbeteren is geweldig om te zien. Met zijn netwerk en expertise wil Ab bijdragen aan oplossingen voor de brede maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Ik zie er zeer naar uit met hem samen te werken.'

Volgens Klink is het van groot belang dat zorgstelsels en zorgsystemen gedreven zorgprofessionals ondersteunen. 'Dat PwC het mogelijk maakt daaraan – in Europa en het Midden-Oosten, binnen de zorg en op andere domeinen van de publieke sector – bij te dragen, geeft me enorm veel inspiratie.'

Sander Visser, hoofd Strategy&: 'Wij zetten ons in om de gezondheidszorg en andere grote maatschappelijke vraagstukken verder te helpen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met Ab Klink onze ambities kunnen realiseren. Wij kijken er naar uit om samen met Ab ons werk voort te zetten met de specialisten, verpleegkundigen, zorgbestuurders en de vele bevlogen mensen van onze publieke sector.'

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Rutger Schuil

Persvoorlichter

Tel: +31 (0)68 316 55 24

Volg ons