Transparantieverslag 2021/2022

In het transparantieverslag neemt onder andere de directie van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V u mee in haar reflecties over boekjaar 2021/2022, informeert zij u over verschillende ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de vorderingen die zijn gemaakt om het werk van accountants beter en relevanter te maken en kijkt zij vooruit naar de uitdagingen die het komend jaar te wachten staan. Tevens doen de Commissie Publiek Belang en de Young Assurance Board verslag.

Wytse van der Molen
voorzitter Assurance Board PwC Nederland
Download het verslag

(PDF: 2,2mb)

Sommige browsers ondersteunen niet alle functionaliteiten in de pdf. Download voor de beste gebruikerservaring de pdf en open deze in uw Adobe Acrobat Reader. (https://get.adobe.com/reader/).

Het afgelopen jaar zijn het met name de coronapandemie en de inval van Rusland in Oekraïne die het jaar hebben bepaald met grote maatschappelijke gevolgen. Door corona werden we gedwongen ons leven anders in te richten en door het conflict in Oekraïne beseffen we ons dat vrede en democratie geen vanzelfsprekende verworvenheden zijn. De wereld is blijvend veranderd. En hoe moet je daar als samenleving, organisatie of accountant mee omgaan? Fundamentele vragen waar je alleen samen het antwoord op kunt vinden door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, want die antwoorden zijn niet zomaar gevonden.

Ons werk doet ertoe. Op de belangrijkste onderwerpen - fraude, continuïteit en de invloed van klimaatverandering op de bedrijfsvoering - nemen we onze rol. We denken voortdurend na of we het op deze onderwerpen nog beter kunnen doen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van technologie en door de inzet van forensisch accountants. Of door nog beter samen te werken met de partners in de keten om fraude op te sporen.

Want het draait om relevantie. Om te blijven voldoen aan maatschappelijke verwachtingen en om op nieuwe domeinen, denk aan ESG, een leidende rol te kunnen spelen in een blijvend veranderende wereld.

Wij wensen u veel leesplezier bij het Transparantieverslag 2021/2022.

Assurance board PwC

De Assurance Board: Raneesh Jagbandhan, Jeroen van Kessel, Aleid Mulder, Joris van Meijel en Wytse van der Molen (voorzitter)

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons