Transparantieverslag 2020/2021

Van relatief veel bewegingsvrijheid naar een nieuwe (en lange) lockdown om daarna een nieuw normaal met elkaar te creëren; het was (en is) een bijzondere tijd. Met veel onzekerheden, en dus een grote behoefte aan houvast.

In het transparantieverslag neemt onder andere de directie van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V u mee in haar reflecties over boekjaar 2020/2021, informeert zij u over verschillende ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de vorderingen die zijn gemaakt om het werk van accountants beter en relevanter te maken en kijkt zij vooruit naar de uitdagingen die het komend jaar te wachten staan. Tevens doen de Commissie Publiek Belang en de Young Assurance Board verslag.

Download het verslag

(PDF: 3,97mb)

In een wereld van technologische ontwrichting, verharding van geopolitieke verhoudingen, klimaatverandering en blijvende gevolgen van de coronapandemie zijn organisaties en overheden op zoek naar vertrouwen en duurzame oplossingen om relevant en succesvol te kunnen blijven. Dat is waar wij voor staan.

Door het combineren van talent en creativiteit en de kwaliteit om vraagstukken te bekijken vanuit verschillende perspectieven brengen wij nieuwe en duurzame oplossingen. Vertrouwen bieden kan echter alleen als je zelf wordt vertrouwd. En daarmee is de kwaliteit van onze (controle)werkzaamheden onverminderd relevant. Het is het fundament onder het maatschappelijk vertrouwen in onze maatschappelijke bijdrage. Kwaliteit geeft houvast. Houvast biedt vertrouwen.

Assurance board PwC

De Assurance Board: Joris van Meijel, Raneesh Jagbandhan, Wytse van der Molen, Agnes Koops-Aukes (voorzitter)

De vier leden van de Assurance Board zijn in gesprek gegaan met externe stakeholders over een aantal voor onze accountantsorganisatie relevante thema's

Kwaliteit

Agnes Koops, lid van de raad van bestuur van PwC, spreekt met Petri Hofsté, meerdere jaren op rij uitgeroepen tot meest invloedrijke commissaris van Nederland, over het begrip ‘kwaliteit’. Vanuit haar rol als voorzitter van verschillende auditcommissies is dit een onderwerp waar Petri Hofsté zich de afgelopen jaren in heeft verdiept en steeds vaker over uitspreekt.

Lees meer

Duurzaamheid

Raneesh Jagbandhan sprak met Henk Jan Beltman, Chief Chocolate Officer of Tony’s Chocolonely, over transparante verslaggeving en duurzaamheidsrapportage. We merken dat steeds meer bedrijven, gedreven door grote zorgen om maatschappelijke problemen en ondersteund door toenemende regelgeving op het gebied van ESG, rapporteren over hun maatschappelijke impact. Voor Tony’s Chocolonely is daarover rapporteren een “vanzelfsprekendheid”.

Lees meer

Digitalisering

Joris van Meijel spreekt met Reinoud Voorbraak, oprichter van ServiceHeroes, over digitalisering van het accountantsvak. De veranderende wereld vraagt om snellere toegang tot data en snellere besluitvorming op basis van data, dan wel data die gevalideerd zijn. PwC bouwt toepassingen, onder andere samen met ServiceHeroes, die enerzijds bijdragen om zekerheid te kunnen verschaffen over data en anderzijds bijdragen om onze accountantscontrole slimmer en efficiënter te maken.

Lees meer

Fraude

Dick Crijns, ooit begonnen als accountant bij De Belastingdienst, werkte jarenlang als hoofd vaktechniek bij de FIOD. Momenteel is hij als senior adviseur verbonden aan het anti-money laundering centrum van de FIOD. Wytse van der Molen, lid van de directie van PwC Accountants N.V., en forensisch accountant Sander Kranenburg spraken met hem over fraude en de rol van de accountant.

Lees meer

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons