Transparantieverslag 2018-2019

Soms moet je even stilstaan om daarna verder te komen. Precies dat hebben we afgelopen jaar gedaan.

In het transparantieverslag neemt de directie van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V u mee in haar reflecties over boekjaar 2018/2019, informeert zij u over de voortgang van onze cultuurverandering en kwaliteitsverbetering en kijkt zij vooruit naar de uitdagingen die het komend jaar te wachten staan.

Download het verslag

(PDF: 5,1mb)

Stap voor stap worden de effecten van de in de afgelopen jaren getroffen maatregelen om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren zichtbaar. Zowel interne als externe onderzoeken en reviews, en recente rapportages van onder andere onze toezichthouder, laten dit zien.

Maar om verder te komen moet je af en toe ook even stilstaan. Daarom was reflectie het afgelopen jaar een belangrijk thema. Reflecteren op wat goed gaat en daar trots op durven zijn. Maar ook op wat nog niet goed gaat en uitzoeken waarom dat zo is.

×
In gesprek met onze collega’s
Leren van fouten
Om de kwaliteit verder te kunnen verbeteren is een veilige leeromgeving binnen onze Assurance-praktijk essentieel. We hebben daarom onderzoek gedaan naar onze cultuur rondom ‘leren van fouten’. In deze vlog is het onderzoek nader toegelicht.
Volgende
Vorige
×
In gesprek met onze collega’s
Fraude
Het onderwerp fraude heeft ook het afgelopen boekjaar weer hoog op onze agenda gestaan. Wij rusten onze collega’s zo goed mogelijk uit voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot dit thema in de controle. Hoe wij dat doen, hebben we in deze vlog uiteengezet.
Volgende
Vorige
×
In gesprek met onze collega’s
Project ROME
Om een volgende stap in ons veranderproces te kunnen zetten hebben wij afgelopen jaar onze oorzaakanalyse verbreed en verdiept. In deze vlog bespreken we de uitkomsten uit ons project ROME (Relatie tussen Oorzaak, Maatregel en Effect).
Volgende
Vorige
×
In gesprek met onze collega’s
Young Assurance Board
In deze vlog leggen twee leden van de Young Assurance Board uit waar zij zich mee bezighouden en lichten zij de reden toe waarom zij een brief aan de Commissie Toekomst Accountancysector hebben geschreven.
Volgende
Bob Moritz, Global Chairman, previews PwC's 22nd CEO Survey

Universiteit van Maastricht heeft ons gedrag onderzocht

In de zomer van 2018 heeft de Universiteit van Maastricht onderzoek uitgevoerd onder 1200 Assurance-collega's. Daarin is gekeken welk gedrag individuen en teams in staat stelt om tot goed onderbouwde, kwalitatief hoogstaande oordeelsvorming te komen, die gebaseerd is op voldoende relevante en betrouwbare informatie en hoe dit gedrag kan worden bevorderd. In deze video worden de uitkomsten van het onderzoek nader toegelicht door de onderzoekers.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons