Transparantieverslag 2017-2018

Welkom bij ons Transparantieverslag 2017-2018. In dit verslag legt de directie van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. verantwoording af aan de maatschappij, beroepsgenoten, belangenbehartigers, aandeelhouders, regelgevers, toezichthouders en anderen met belangstelling voor de accountantspraktijk van PwC. De manier waarop wij het publieke belang van onze kerntaak ‘de accountantscontrole’ waarborgen, staat in dit verslag centraal.

Naast werken aan continue kwaliteitsverbetering en inzetten op innovatie en groei waren in het boekjaar 2017 - 2018 het doorleven van onze ‘journey’ en de vertaling daarvan naar ons gedrag in de dagelijkse praktijk belangrijke strategische prioriteiten voor ons. Onze journey is alles wat we doen om een purposegeleide en waardengedreven organisatie te worden.

Naar aanleiding van onder andere de uitkomsten van onze interne en externe reviews, onze oorzakenanalyses en gesprekken met onze Commissie Publiek Belang en de AFM hebben we aan het begin van dit boekjaar ons kwaliteitsverbeterplan herijkt. De uitkomst van deze herijking was een plan dat vooral een verdieping en intensivering inhoudt van bestaande speerpunten en prioriteiten.

Mede hierdoor hebben we afgelopen jaar verdere vorderingen gemaakt met ons veranderprogramma om tot een structurele kwaliteitsverbetering en een daadwerkelijke cultuur- en gedragsverandering te komen. Tegelijkertijd beseffen we dat we er nog niet zijn. Stakeholders verwachten van ons bij de uitvoering van de maatregelen meer snelheid en meer diepgang, en dat we beter verduidelijken tot welke resultaten ze leiden. De manier waarop wij daaraan verder invulling willen geven, staat beschreven in ons transparantieverslag.

Leden van de Assurance Board: Michel Adriaansens, Wytse van der Molen, Agnes Koops-Aukes en Joris van Meijel

loading-player

Playback of this video is not currently available

Projectmanagers nemen accountants coördinerend werk uit handen

Ons Project Management Office (PMO) begeleidt en coördineert het proces rondom een audit, waarbij onder meer wordt gekeken naar standaardisering, risicomanagementtaken en de planning van de teamleden, waaronder specialisten. Dit neemt de accountants veel coördinerend werk uit handen, waardoor zij meer tijd hebben voor hun kerntaken. Femke Lammerts en Jay Vervoort vertellen over de voordelen van het PMO.

Contact

Meint Waterlander

Woordvoerder

Tel: +31 (0)88 792 70 00

Volg ons