Raad van bestuur

Op grond van de Wta kwalificeren de leden van de rvb als beleidsbepalers van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. De rvb, ook  wel aangeduid als Territory Leadership Team, optimaliseert de randvoorwaarden en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van PwC, de strategie en het beleid.

De rvb bestaat sinds 1 juli 2018 uit zeven leden die ieder specifiek toegewezen aandachtsgebieden in hun portefeuille hebben. De taakverdeling over de leden van de rvb is zowel gebaseerd op de aansturing van de verschillende Lines of Service en marktsegmenten als op functionele taakgebieden, zoals Finance, Human Capital, IT, Quality & Risk en Marketing.

De voorzitter (TSP) is de enige statutair bestuurder en benoemt de overige leden tot gevolmachtigd (titulair) lid van zijn team. De Assurance-, Tax & Legal- en Advisory-vertegenwoordigers binnen zijn team zijn tevens voorzitter van de desbetreffende LoS-board en voorzitter van de directie van de desbetreffende werkmaatschappij.

De benoeming van de TSP vindt plaats door de algemene vergadering, vanaf 1 mei 2015 op basis van een bindende voordracht door de raad van commissarissen, welke bij zijn besluitvorming en selectie de door de TSP aan te stellen leden in zijn team betrekt. Benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar.

De raad van bestuur wordt gevormd door:

Ad van Gils

Ad van Gils

Ad van Gils trad in 1991 in dienst als accountant bij een van de rechtsvoorgangers van PwC. Van 1996 tot 1998 was hij werkzaam in San Francisco, VS. In 2005 en 2006 was Ad Human Capital partner, van 2006 tot 2009 Business Unit Leader Transaction Services en van 2009 tot 2013 Business Unit Leader Deals & Forensics. In 2012 trad hij toe tot de Advisory Board.

Sinds 1 juli 2013 maakt hij deel uit van de raad van bestuur van PwC. Van 1 juli 2013 tot 1 oktober 2016 is hij verantwoordelijk geweest voor de portefeuilles CFO, COO en Advisory en was hij voorzitter van PricewaterhouseCoopers Advisory NV. Vanaf 1 oktober 2016 tot 30 juni 2018 was hij verantwoordelijk voor Assurance en voorzitter van PricewaterhouseCoopers Accountants NV. Vanaf 1 juli 2018 is Ad van Gils voorzitter van de raad van bestuur.

Portefeuille:

  • Voorzitter raad van bestuur
Jolanda Lamse-Minderhoud

Jolanda Lamse-Minderhoud

Jolanda Lamse trad in 1992 als accountant in dienst bij een van de rechtsvoorgangers van PwC. Gedurende de periode 2005-2009 was zij Human Capital leader voor de Assurance regio Zuid. In 2010 werd zij benoemd tot lid van de Assurance Board met als portefeuille Human Capital, Public Sector & Director affairs. Van 1 juli 2013 tot 1 juli 2018 was zij als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor Human Capital. Sinds 1 juli 2018 is zij CFO en COO van PwC Nederland en daarnaast in de raad van bestuur verantwoordelijk voor quality & risk.

Portefeuille:

  • CFO en COO en verantwoordelijk voor quality & risk
Agnes Koops

Agnes Koops

Agnes Koops begon in 1992 als accountant bij een rechtsvoorganger van PwC. In 2009/2010 was zij Human Capital partner van de Business Unit Assurance Noord. Van 2010 tot 2016 was zij Business Unit Leader Assurance Noord. In 2013 trad zij toe tot de Board van PwC Accountants N.V. Vanaf 1 juli 2018 is Agnes als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor Assurance en voorzitter van PricewaterhouseCoopers Accountants NV.

Portefeuille:

  • Verantwoordelijk voor assurance
Renate de Lange

Renate de Lange

Renate de Lange begon in 1996 bij een rechtsvoorganger van PwC als belastingadviseur. Van 2011 tot 2018 was zij Private Wealth Leader. Van 2015 tot 2018 was zij Regio Leader Zuid-West en van 2017 tot 2018 lid van het Management Team Business Unit Tax. Vanaf 1 juli 2018 is zij lid van de raad van bestuur en verantwoordelijk voor markets.

Portefeuille:

  • Verantwoordelijk voor markets
Marc Diepstraten

Marc Diepstraten

Marc Diepstraten trad in 1990 als belastingadviseur in dienst bij een van de rechtsvoorgangers van PwC. Gedurende de periode 2013-2016 was hij Retail & Consumer Industry Leader. Sinds 1 juli 2016 is Marc lid van de raad van bestuur van PwC en voorzitter van de belastingadviespraktijk. 

Portefeuille:

  • Verantwoordelijk voor de praktijk van belasting- en juridisch adviseurs
Maarten van de Pol

Maarten van de Pol

Maarten van de Pol trad in 1996 in dienst bij een van de rechtsvoorgangers van PwC. Van 2008 tot 2009 was hij Human Capital partner Business Unit Transaction Services. Van 2009 tot 2012 was Maarten Human Capital partner Business Unit Deals & Forensics. Van 2012 tot 2013 maakte hij deel uit van het Management Team Business Unit Deals & Forensics. In 2013 werd hij Business Unit Leader Deals en trad hij toe tot de Board van PwC Advisory N.V. Vanaf 1 juli 2018 is hij als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor advisory en voorzitter van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.

Portefeuille:

  • Verantwoordelijk voor advisory
Marc Borggreven

Marc Borggreven

Marc Borggreven begon zijn carrière in 1997 bij een rechtsvoorganger van PwC. Van 2009 tot 2011 was hij Regio Leader Utrecht. Van 2011 tot 2013 was hij Human Capital partner Business Unit Tax Amsterdam. Van 2013 – 2015 was hij Regio Leader Amsterdam. Van 2015 tot 2018 maakte hij deel uit van de Tax & Legal Board. Eerst van 2015 – 2016 als Business Unit Leader Tax Noord en daarna als Business Unit Leader Tax Public Interest Entities. Vanaf 1 juli is Marc Borggreven lid van de raad van bestuur en verantwoordelijk voor human capital.

Portefeuille:

  • Verantwoordelijk voor human capital

Contact

Meint Waterlander

Woordvoerder

Tel: +31 (0)88 792 70 00

Volg ons