Onze juridische structuur

PricewaterhouseCoopers B.V. is een 100%-deelneming van Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. Alle gewone aandelen van Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. worden gehouden door de Duitse vennootschap PwC Europe SE Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, terwijl Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. een prioriteitsaandeel (het enige) met zeggenschapsrechten in Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. houdt.

Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. en Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. zijn aansluitingsovereenkomsten aangegaan met ieder van de leden van deze coöperatie, de besloten vennootschappen van de beroepsbeoefenaren (partner-bv’s). Deze aansluitingsovereenkomst houdt in dat de partner-bv de beroepsbeoefenaar tegen een vergoeding ter beschikking stelt ter uitoefening van een beroep binnen een van onze Lines of Service.

PricewaterhouseCoopers B.V. heeft 100%-deelnemingen in:

  • PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (‘Assurance’)
  • PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (‘Tax & HRS’)
  • PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (‘Advisory’)
  • PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V.
  • PricewaterhouseCoopers Certification B.V.
  • PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V.
  • PricewaterhouseCoopers IT Services (NL) B.V.

De vennootschap PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (‘CoS’) richt zich op het afgeven van samenstellingsverklaringen.

Werkzaamheden die onder verplichte accreditatie worden uitgevoerd zijn ondergebracht in PricewaterhouseCoopers Certification B.V. Dit betreft assurance bij CO2- en NOx-emissies en de afgifte van ISO-certificaten bij Information Security Management Systems (ISMS).

Advies- en bemiddelingsactiviteiten op het gebied van pensioenen en verzekeringen zijn ondergebracht in PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (‘PAIS’). Deze bv heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verkregen voor haar activiteiten.

PricewaterhouseCoopers IT Services (NL) B.V. verleent diensten op IT-gebied aan entiteiten van het PwC-netwerk, met name aan de entiteiten die deelnemen aan het initiatief PwC Europe.

Contact

Meint Waterlander

Woordvoerder

Tel: +31 (0)88 792 70 00

Volg ons