PwC in Nederland

PwC in Nederland is een zelfstandige memberfirm in een internationaal netwerk

Bij PwC willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de maatschappij en het oplossen van belangrijke problemen. Wij zijn een netwerk van firma’s in 158 landen met meer dan 250.000 mensen. Bij PwC in Nederland werken ruim 5.000 mensen met elkaar samen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten.

Wij willen waarde creëren voor onze klanten, onze mensen en de maatschappij

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen. Dat is onze ‘purpose’. Dit is de toetssteen voor de dingen die we doen of willen gaan doen. We dragen onze purpose intern en extern uit en gaan hierover in dialoog met onze stakeholders. Zij bepalen uiteindelijk of wij deze waarmaken.

We zijn georganiseerd in drie takken van dienstverlening: Assurance, Tax en Advisory

Assurance 

Assurance richt zich op het controleren van gegevens en processen en geeft daar zekerheid bij. Het grootste deel van onze Assurance-praktijk bestaat uit de controle van jaarrekeningen. Een kleiner deel van Assurance houdt zich bezig met het geven van zekerheid bij processen en numerieke (niet-financiële) gegevens en met het adviseren over accountingvraagstukken.

Tax & HRS

Tax & HRS helpt ondernemingen, individuen en organisaties met hun belastingstrategie, -planning en -compliance. Binnen Tax & HRS zijn verder specialisten actief op het gebied van HR-vraagstukken als beloningsstructuren, pensioenregelingen en internationale uitzendingen. Een deel van deze Line of Service houdt zich bezig met juridische dienstverlening.

Advisory

Advisory richt zich op transformatieprocessen als gevolg van bijvoorbeeld strategische vernieuwingen of verbetering van bedrijfsprocessen en systemen. Daarnaast levert Advisory adviesdiensten op het gebied van fusies en overnames, vanaf de vaststelling van de strategie tot en met de integratie of ontvlechting van bedrijfsonderdelen. Advisory richt zich verder op dienstverlening bij crisissituaties als gevolg van onder meer fraude en inbreuken op cybersecurity.

Advisory richt zich op transformatieprocessen als gevolg van bijvoorbeeld strategische vernieuwingen of verbetering van bedrijfsprocessen en systemen. Daarnaast levert Advisory adviesdiensten op het gebied van fusies en overnames, vanaf de vaststelling van de strategie tot en met de integratie of ontvlechting van bedrijfsonderdelen. Advisory richt zich verder op dienstverlening bij crisissituaties als gevolg van fraude, disputen en op cybersecurity.

We maken het verschil door multi-competence diensten en oplossingen 

De kracht van onze organisaties is dat wij de kennis, vaardigheden en ervaring van onze mensen kunnen bundelen. We maken het verschil door verschillende perspectieven en ideeën te integreren in innovatieve oplossingen. Onze takken van dienstverlening werken samen en delen kennis in Industry, sector of competentiegroepen. 

We werken nauw samen binnen het wereldwijde PwC-netwerk 

In een wereld die steeds kleiner wordt, is het belangrijk dat wij onze klanten gemakkelijk over de grenzen heen volgen. Dat is een van de belangrijkste reden om nauw samen te werken binnen ons internationale netwerk. We hebben een samenwerkingsverband met PwC in Duitsland, België, Oostenrijk en Turkije in ‘PwC Europe’ waarbinnen we gezamenlijk klanten helpen, kennis delen en investeringen doen. Ook op het niveau van EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) hebben we afgelopen jaar onze samenwerking versterkt. 

Contact

Meint Waterlander

Woordvoerder

Tel: +31 (0)88 792 70 00

Volg ons