Onze gedragscode

Om in deze dynamische maatschappij ethisch verantwoord te kunnen blijven handelen, heeft PwC  een gedragscode, ook wel code of conduct genoemd. Deze code geeft richting aan ons gedrag en helpt ons om het juiste te doen en te handelen op een manier die in lijn is met onze purpose en waarden.

Wat is de gedragscode?

Deze beschrijft hoe we ons moeten gedragen en zaken moeten doen in uiteenlopende omstandigheden en situaties. Wij willen  een transparante en integere bedrijfscultuur waarin zaken bespreekbaar worden gemaakt. Iedereen die bij PwC werkt heeft de verantwoordelijkheid om de gedragscode na te leven en anderen te helpen dit ook te doen.

Internationaal

Onze gedragscode geldt voor PwC wereldwijd. Alle PwC’ershebben de plicht om de inhoud en strekking hiervan na te leven en anderen aan te moedigen datzelfde te doen. Het in de praktijk brengen van de code is een belangrijk onderdeel van wie wij zijn als PwC’ers s en waar wij voor staan.

Dit betekent dat wereldwijd dezelfde waarden gelden, zodat PwC’ers, klanten en de maatschappij weten welke waarden voor PwC van belang zijn. 

Meer weten?

Meer weten over onze gedragscode? Download dan de pdf Code of Conduct.

‘In ons dagelijkse werk vragen we ons voortdurend af: Hoe passen we onze purpose en waarden toe en vertalen we ze naar wat we zeggen en doen. Door dit goed te doen en door voldoende tijd te nemen voor reflectie maken we het verschil voor onszelf, onze collega’s, onze klanten en de maatschappij. De gedragscode is eigenlijk het DNA van onze organisatie.’

Ronald van Tongeren, code of conduct partner

Contact

Ronald van Tongeren

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 49

Volg ons