Onze digitale transformatie

We hebben opnieuw geïnvesteerd in de digitalisering van onze dienstverlening en onze organisatie 

Om onze klanten te ondersteunen in hun digitale transformaties, investeren we stevig in nieuwe dienstverlening. In boekjaar 2018/2019 hebben we onder andere op het niveau van PwC Europe ABSI overgenomen om onze dienstverlening op het gebied van front office transformations te versterken.  

Tegelijkertijd gebruiken we technologie om de kwaliteit van bestaande dienstverlening te vergroten en relevanter te maken. We automatiseren bijvoorbeeld gestandaardiseerd werk door robotisering en al onze takken van dienstverlening maken gebruik van data-analyse en artificial intelligence.

Daarnaast digitaliseren we de processen en systemen die onze bedrijfsvoering ondersteunen, zoals Salesforce en Workday. Voor alle PwC'ers hebben we een uitgebreid ‘digital upskilling’-programma. Ook werken er steeds meer mensen bij ons met een zogenaamd STEM-profiel (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Onze manieren van werken verandert door onze BXT-aanpak 

Digitalisering gaat voor ons niet alleen over technologie, maar ook over de manier waarop we werken en samenwerken met elkaar en met klanten. Stap-voor-stap innoveren volgens ‘agile’-principes komt steeds meer in de plaats van grote projecten. We werken ook steeds vaker met klanten in co-creatie om tot integrale oplossingen te komen. Dat vergt een gedragsverandering en ook dit maakt deel uit van ons opleidingsprogramma.

We trainen onze mensen in onze BXT-aanpak die ons in staat stelt om de vragen van klanten te benaderen vanuit het perspectief van Business, eXperience en Technology. Multidisciplinair werken vormt het uitgangspunt van de BXT-methode, waarbij business-experts, developers, user experience designers, industrieel ontwerpers, klanten én eindgebruikers samenwerken om tot oplossingen te komen. Het nieuwe Experience Center in Amsterdam fungeert daarbij als fysieke ruimte, waarin zij gezamenlijk en binnen korte tijdspannes kunnen innoveren: creatief denken, co-creëren en prototypen en oplossingen testen.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons