Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Winnaar 2014

Zeventiende IJ-prijs naar architect André van Stigt

‘Ik blijf mij inzetten voor vitale coalities in de stad’

De IJ-prijs 2014 is op 22 oktober uitgereikt aan architect André van Stigt, tijdens een feestelijke avond in zijn nieuwste herbestemmingsproject De Hallen. Burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan stelde: ‘Met zijn werk draagt André in hoge mate bij aan het zelfvertrouwen van Amsterdam.’

De IJ-prijs, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amsterdam en PwC, wordt jaarlijks toegekend aan een persoon die een grote bijdrage levert aan de internationale profilering en de economische, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van Amsterdam. Anita Nijboer, jurylid en representative PwC Amsterdam, introduceerde Van Stigt als een architect die ‘Amsterdam verrijkt met de herbestemming van vele gebouwen die de grote bouwmeesters voor hem hebben neergezet’. Onder de monumentale panden die Van Stigt sinds de jaren tachtig onder handen nam zijn het Entrepotdok, het Olympisch Stadion, de Graansilo’s en het Conservatorium Hotel.

Schoonheid en mentaliteit

Burgemeester Van der Laan zei in zijn toespraak dat architectuur mensen bewust maakt van hun identiteit, ‘en met identiteit komt zelfvertrouwen. Dat de identiteit van Amsterdam fantastisch is, komt mede door de schoonheid en de mentaliteit die uit de gebouwen spreekt. En dat hebben we in heel veel gevallen te danken aan het werk van André van Stigt.’

Van der Laan benoemde nog het ‘grote effect’ dat de IJ-prijs sinds 1998 heeft. Ernst Veen, toenmalig directeur Nationale Stichting Nieuwe Kerk, liet van het prijzengeld een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor de Hermitage. Toen dit museum in 2009 de deuren opende, ontving James Veenhoff de prijs voor de Amsterdam International Fashion Week. Hij stichtte van het prijzengeld het House of Denim, en heeft nu zijn Denim City Headquarters gevestigd in De Hallen van Van Stigt. Van der Laan: ‘Dit droste-effect is een vliegwiel voor de stad.’

 

Voelende ambtenaren

Nadat de burgemeester het juryrapport had voorgelezen en de prijs uitgereikt, sprak André van Stigt zijn dankwoord uit. Hij vatte zijn werk samen als ‘het sluiten van vitale coalities tussen gebruikers, de buurt, opdrachtgevers en de overheid.’ Doorslaggevende factor noemde hij de mensen binnen de overheid die hun nek uitsteken, ‘de voelende ambtenaren.’ Als lichtend voorbeeld introduceerde hij Co Stor, manager gebiedsontwikkeling gemeente Amsterdam, die vervolgens deelnam aan een paneldiscussie met Zef Hemel, hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken, en Egbert Fransen, directeur Pakhuis de Zwijger.

Het prijzengeld van vijftienduizend euro knipt Van Stigt op in drie delen. Een deel gaat naar Lex Bolle die een film maakt over de ontwikkeling van De Hallen. Het tweede deel gaat naar de Academie van de Stad, die praktijkontwikkeling van studenten verbindt met de samenleving. Het derde deel gaat naar Emile Hoogenboom van de maatschappelijke onderneming Recycle, en Jeanine van Pinxteren, lid van de bestuurscommissie Stadsdeel Centrum. Mensen met een achtergrond in psychiatrie of verslaving verzorgen via Recycle in De Hallen fietsreparaties en het beheer van de fietsenstalling. Van Stigt hoopt op een haalbaarheidsonderzoek naar een vergelijkbare sociale invulling van de te bouwen fietsenstallingen in de binnenstad. Van Stigt: ‘Dan kunnen we over vijf jaar de volgende IJ-prijs misschien wel op zo’n locatie uitreiken.’

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons