NextGen SDG Experience

Inspireren van de next generation

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 opgesteld door volwassenen, met als doel deze uiterlijk in 2030 te behalen. Het zijn echter de jongeren van nu die zullen leven met de consequenties van het wel of niet behalen van deze duurzame ontwikkelingsdoelen. Voor hen is het dus extra relevant dat deze doelen worden behaald om een leefbare wereld te behouden. Het is dan ook niet meer dan logisch om deze volgende generatie, de NextGen, te betrekken bij de acties die nodig zijn om de SDG’s te realiseren. 

Playback of this video is not currently available

NextGen SDG Experience

Bekijk de video om te zien hoe kinderen de NextGen SDG Experience beleven en hoe deze hen inspireert.

In actie komen

PwC heeft daarom, in samenwerking met Rooftop Immersive Studio en The Ark, de NextGen SDG Experience ontwikkeld. Deze richt zich op jongeren van 10 - 16 jaar en heeft als doel om hen bewust te maken van de relevantie van de SDG’s en hen te inspireren om in beweging te komen. De uiteindelijke impact kan groot zijn wanneer zij familie en anderen in hun nabije omgeving enthousiast maken ook in actie te komen en bij te dragen aan het behalen van de SDG’s. 

De ervaring

De NextGen SDG Experience is een interactieve, 20 minuten durende VR-experience en spel rondom de SDG’s. Het spel is aangepast aan de doelgroep, waardoor het past in hun belevingswereld, en wordt gespeeld in teamverband. De jongeren worden uitgedaagd in co-creatie een duurzame wereld in 2030 te realiseren. Maximaal 10 jongeren kunnen tegelijkertijd aan de experience deelnemen. 

Deze NextGen SDG Experience vestigt, net zoals de originele SDG Dome, de aandacht op opkomende technologieën én op concrete persoonlijke acties die bijdragen aan het realiseren van de SDG’s, waar jongeren na afloop een positief gevoel aan overhouden. De NextGen SDG Experience kan worden gebruikt op bestaande SDG Dome locaties.  

PwC geeft met deze NextGen SDG Experience invulling aan haar maatschappelijke rol en draagt op die manier bij aan de duurzaamheidsuitdaging waar wij met elkaar voor staan.

Contact

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Volg ons