Strategie

Onze Corporate Responsibility-strategie

We leven in turbulente tijden, waarin onderling afhankelijke megatrends het tempo versnellen van verandering en volatiliteit in de wereld. Wij beschouwen duurzaamheid niet alleen als een continue verbetering van business-as-usual, maar ook als iets waarmee we aan de wereld bijdragen. De basis voor onze Corporate Responsibility ligt in onze purpose – het bouwen aan vertrouwen in de maatschappij en het oplossen van belangrijke problemen. Vanuit duurzaamheid kunnen we op lange termijn waarde leveren voor al onze stakeholders: de maatschappij, onze klanten en onze mensen.

Leidende principes

Onze Corporate Responsibility-strategie is gebaseerd op een aantal leidende principes. Zo handhaven we professionele standaarden, willen we transparant, betrouwbaar en eerlijk zijn, en een cultuur van partnerschap en samenwerking bevorderen. Ook waarderen we de consequenties van onze beslissingen op de lange termijn en geven we het goede voorbeeld in het creëren van een duurzame toekomst. Deze principes zijn geïntegreerd in onze materialiteitsmatrix, zijn zichtbaar in ons businessmodel en zorgen voor de structuur van onze integrated reporting.

Ons Corporate Responsibility-beleid richt zich op vier focusgebieden: verantwoord ondernemen, diversiteit en inclusie, maatschappelijke betrokkenheid en milieubeheer. Klik op de focusgebieden voor meer informatie.

Internationale duurzaamheidsgroep

Als lid van het wereldwijde netwerk van PwC spelen we een belangrijke rol in de duurzaamheidsgroep van het EMEA Cluster. Meer weten over de internationale activiteiten op het gebied van CR? Kijk dan op de global website

Partnerschappen

MVO Nederland

MVO Nederland brengt bedrijven, overheden, kennisinstellingen, ngo’s en vakbonden samen om veranderingen tot stand te brengen voor een duurzame en eerlijke wereld. MVO Nederland wil zo veel mogelijk organisaties inspireren, verbinden en versnellen op weg naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen met sterke en stabiele bedrijfsresultaten.

Raad van Kinderen

Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Kinderen leren zo hun gedachten te vormen over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken onverwachte denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.

Giving Back

Wij zijn partner van de stichting Giving Back. Giving Back ondersteunt ambitieuze scholieren en studenten, merendeels met een allochtone achtergrond, bij het maken van een studiekeuze en de start van een succesvolle carrière. PwC’ers zetten zich in als mentor en bieden ruimte voor academische bijbanen.

De Groene Zaak

Wij zijn partner van De Groene Zaak. Samen met andere partners willen we de transitie naar een duurzame economie en samenleving in de hoogst mogelijke versnelling realiseren. Dit doen we door met partners onderling innovatieve businessmodellen te ontwikkelen, belemmeringen in wetgeving en beleid te adresseren en weg te nemen, en door wetenschap en bedrijfsleven te verbinden.

Ashoka

Wij zijn launching partner van Ashoka Nederland omdat we willen bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke impact van sociale ondernemingen. Ashoka helpt sociaal innovators: organisaties die een volledig nieuwe en schaalbare innovatie hebben.

VBDO

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) vertegenwoordigt particuliere en institutionele leden die het belangrijk vinden dat de bedrijven waarin zij beleggen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door onderzoek te doen en bijeenkomsten te organiseren, maakt de VBDO beleggers en ondernemingen bewust van duurzame kansen. Daarnaast stelt zij vragen over duurzaamheid op aandeelhoudersvergaderingen.

Social Enterprise NL

Wij zijn een van de founding partners van Social Enterprise NL. Dit landelijke platform vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt sociale ondernemingen.

Contact

Wineke Haagsma
Head of CR, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 54 24
E-mailadres

Volg ons