Stakeholdermanagement

Onze stakeholders – de maatschappij, onze klanten en onze mensen - zijn belangrijk voor ons. Zij geven richting aan onze strategie en bepalen of wij onze ambitie verwezenlijken om voor hen van belang te zijn. Met onze diensten hebben we niet alleen impact op onze klantenportfolio en onze mensen. De maatschappelijke context waarin we onze diensten bieden, wordt steeds kritischer en belangrijker.

Thema’s in onze materialiteitsmatrix

We kiezen onze meest belangrijke stakeholders op basis van twee vragen. Op welke stakeholders hebben we de grootste invloed en welke stakeholders hebben de grootste invloed op ons? Met hen gaan we het gesprek aan over onze relevantie in de maatschappij en de meest kritische thema’s voor onze strategie. De kritische thema’s worden weergegeven in een zogenaamde materialiteitsmatrix (zie afbeelding hieronder). In 2013 is de materialiteitsmatrix voor het eerst opgesteld. Sinds 2013 wordt iedere 2 jaar een materialiteitsmatrix opgesteld.

Thema’s in onze materialiteitsmatrix

We kiezen onze meest belangrijke stakeholders op basis van twee vragen. Op welke stakeholders hebben we de grootste invloed en welke stakeholders hebben de grootste invloed op ons? Met hen gaan we het gesprek aan over onze relevantie in de maatschappij en de meest kritische thema’s voor onze strategie. De kritische thema’s worden weergegeven in een zogenaamde materialiteitsmatrix (zie afbeelding hiernaast). In 2013 is de materialiteitsmatrix voor het eerst opgesteld. 

Thema’s in onze materialiteitsmatrix

We kiezen onze meest belangrijke stakeholders op basis van twee vragen. Op welke stakeholders hebben we de grootste invloed en welke stakeholders hebben de grootste invloed op ons? Met hen gaan we het gesprek aan over onze relevantie in de maatschappij en de meest kritische thema’s voor onze strategie. De kritische thema’s worden weergegeven in een zogenaamde materialiteitsmatrix (zie afbeelding hiernaast). In 2013 is de materialiteitsmatrix voor het eerst opgesteld. 

Conclusies uit stakeholderdialogen

Bij alle stakeholderdialogen van 2016 was een lid van de Board of Management aanwezig of specialistische partners uit de sector van de stakeholder. In sommige gevallen waren leden van de Supervisory Board betrokken. De meeste dialogen gingen over de kwesties die op dit moment spelen, zoals onze fiscale praktijk en onze positie in het publieke debat over belastingen, maar ook over de kwaliteit van onze controlewerkzaamheden.

Uit de stakeholderdialogen blijkt ook dat onze stakeholders kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid nog steeds altijd belangrijk vinden. Maar er kwamen ook nieuwe thema’s naar voren. De belangrijkste zijn cultuur en gedrag, de impact van technologie, kennisontwikkeling en -deling en stakeholdermanagement zelf. De stakeholders vinden dat wij nog meer kunnen doen op deze gebieden. De genoemde thema’s stonden al hoog op onze strategische agenda en hebben een prominente rol in het jaarbericht. Lees in het jaarbericht wat we de afgelopen jaren hebben bereikt op het gebied van deze thema’s en wat we nog gaan doen.

Contact

Wineke Haagsma
Head of CR, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 54 24
E-mailadres

Volg ons