Onze circulaire ambitie

Het is onze ambitie om in 2030 volledig circulair te opereren. Circulair wil zeggen: geen afval, geen uitstoot en optimaal hergebruik van materialen. Dit is in lijn met Sustainable Development Goal 12 (responsible consumption and production). Nu is ongeveer 40 procent van onze bedrijfsvoering circulair.

Circulair willen worden grijpt in op alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Het vergt serieuze investeringen en andere keuzes dan voorheen, die niet altijd gemakkelijk zijn. Wij merken ook dat onze circulaire ambitie bij onze mensen leidt tot betrokkenheid en enthousiasme.

Wat wij doen om circulair te worden?

  • We vergroten het aandeel van elektrische auto’s in ons wagenpark. Al in 2025 moet ons hele wagenpark elektrisch zijn. We ontmoedigen vliegen door vervoer per trein te stimuleren. Op sommige trajecten in Europa staan we vliegen niet meer toe. We maken zoveel mogelijk gebruik van technologie voor contacten op afstand.
  • Bijna negentig procent van onze energie is duurzaam opgewekt. In onze kantoren hebben we maatregelen genomen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. In 2018 behaalden wij de Excellent score van het duurzaamheidslabel BREEAM, dat de duurzaamheid van gebouwen meet.
  • In onze kantoren scheiden we afval en de kantoren in Rotterdam en Amsterdam hebben een eigen compostmachine. Tijdens verbouwingen in onze kantoren gebruiken we zoveel mogelijk bouwafval opnieuw.
  • We hebben sociale en duurzame criteria geïntegreerd in onze inkoopprocessen. Waar dat mogelijk is nemen we producten en diensten af van social enterprises.
  • Wij hebben indicatoren ontwikkeld om de voortgang te meten. Hierover rapporteren wij in ons jaarbericht. In het jaarbericht staat ook een uitgebreid overzicht van alle milieumaatregelen die we in het kader van onze circulaire ambitie nemen.

We hebben ons duurzaamheidsbudget gekoppeld aan de kosten van onze CO2-uitstoot.

Eén van de belangrijkste maatregelen die we hebben genomen is het linken van de kosten van onze CO2-uitstoot met ons budget voor circulaire maatregelen: we hebben onze totale CO2-uitstoot vermenigvuldigd met een prijs van honderd euro per ton uitstoot en dat resulteert in een budget van 1,85 miljoen euro voor het boekjaar 2018/2019.

Het bedrag van honderd euro is niet gebaseerd op de marktprijs van CO2-uitstootrechten in het emissiehandelsysteem, maar op een studie van het Centraal Plan Bureau. Het CPB heeft berekend dat de sociale kosten van de uitstoot op lange termijn op dat bedrag uitkomen. We gebruiken dit budget voor maatregelen om onze uitstoot verder te verlagen, investeringen in duurzame innovaties en andere compensatieprogramma's.

In 2018 hebben we een elektrisch vliegtuig gedoneerd aan het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Dit toestel wordt ingezet voor onderzoek om duurzaam vliegen verder te ontwikkelen.

Contact

Wineke Haagsma

Head of CR, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 24

Volg ons