Milieumaatregelen

In 2030 wil PwC volledig circulair en klimaatneutraal zijn. Om deze ambitie te bereiken, hebben we al verschillende maatregelen genomen. Hierna leest u een aantal voorbeelden van onze initiatieven. In 2015 ontvingen we daarnaast voor het eerst een golden score van onafhankelijk bureau EcoVadis voor onze initiatieven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In 2018 behaalden wij de Excellent score van het duurzaamheidslabel BREEAM: hét onafhankelijke instrument om de duurzaamheid van gebouwen te meten.

PwC sluit zich aan bij TransitieCoalitie voor duurzame energie

Een aantal belangrijke Nederlandse ondernemingen hebben een oproep gedaan aan de nieuwe Nederlandse regering om prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie voor meer groene welvaart. Deze ondernemingen hebben zich verenigd in de TransitieCoalitie. Wij hebben besloten om PwC hierbij aan te sluiten omdat dit uitstekend past bij onze ambitie op het gebied van duurzaamheid. Samen met ruim 50 andere ondernemingen willen wij bijdragen aan een geïntegreerd energie- en klimaatbeleid.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Afvalscheiding en compost

Om al in 2020 zero waste te bereiken, wordt ons afval gescheiden verzameld en hergebruikt: papieren bekertjes worden verwerkt tot tissues en ons koffiedik wordt teelgrond voor oesterzwammen. We gebruiken volledig gerecycled cradle to cradle-toiletpapier. En bij de verbouwing van PwC-kantoren in de afgelopen jaren zijn de bouwmaterialen in vijf verschillende soorten ingezameld. Verder hebben we op de kantoren Rotterdam en Amsterdam onze eigen composteermachine waarin we GFT-afval verwerken.

Mobiliteit

In 2017 is 12% van ons wagenpark elektrisch. We stimuleren het gebruik van elektrische auto’s bijvoorbeeld door kosteloze omruilacties, een hogere bonus voor brandstofefficiënte auto’s en lagere maximum CO2-emissieniveaus voor nieuwe leaseauto’s. Daarnaast hebben we recent het aantal oplaadpunten op kantoor vergroot en hebben we met Toogethr een app ontwikkeld voor het carpoolen naar kantoor. Voor kantoor Amsterdam is een elektrisch taxibedrijf onze preferred supplier.

Mobiliteit

In 2017 is 12% van ons wagenpark elektrisch. We stimuleren het gebruik van elektrische auto’s bijvoorbeeld door kosteloze omruilacties, een hogere bonus voor brandstofefficiënte auto’s en lagere maximum CO2-emissieniveaus voor nieuwe leaseauto’s. Daarnaast hebben we recent het aantal oplaadpunten op kantoor vergroot en hebben we met Toogethr een app ontwikkeld voor het carpoolen naar kantoor. Voor kantoor Amsterdam is een elektrisch taxibedrijf onze preferred supplier – zo zijn in 2016 19.000 kilometers vergroend.

Kantoren en huisvestingsbeleid

Elektriciteitsverbruik is met 8% gedaald tussen 2014 en 2017 door efficiëntere instelling van apparatuur, aanpassingen van garageverlichting en timing van de centrale verwarming. Daarbij komt bijna 85% van ons elektriciteitsverbruik van windenergie. Bij elk nieuw huisvestingscontract stellen we duurzaamheidsverplichtingen zoals een energielabel klasse A of hoger. Ook eisen we van pandeigenaren dat ze binnen een half jaar BREEAM gecertificeerd zijn.

Duurzaamheid in de keten

In de keten streven we naar een duurzame samenleving door bijvoorbeeld een gedragscode voor leveranciers als onderdeel van onze leveringsvoorwaarden. Ook maakt zorg voor het milieu standaard deel uit van onze requests for proposal.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Contact

Wineke Haagsma
Head of CR, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 54 24
E-mailadres

Volg ons