Onderwijs en Onderzoek

Hoe draagt uw instelling bij aan innovatief Nederland?

Wendbare waardemotor van de innovatieve samenleving

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen creëren maatschappelijke meerwaarde door talenten te ontwikkelen met aansluiting op de samenleving en de economie. Nu de samenleving en economie sneller veranderen dan ooit, dient de onderwijssector inventief en efficiënt te reageren – zeker nu ook de financiering flexibeler wordt. Hoe draagt uw instelling bij aan de gewenste kenniseconomie van innovatief Nederland?

Onderwijs voor de 21e eeuw
Delen

Wendbaar en competentiegedreven

Beroepen waarvoor nu wordt opgeleid, kunnen over vijftien jaar verdwenen zijn – mede door technologische ontwikkeling veranderen de behoeften op de arbeidsmarkt snel. Ook de levenscyclus van bedrijven wordt korter, verdienmodellen komen en gaan. De steeds lossere werkverbanden vragen om aanpassingsvermogen van studenten en onderwijsinstellingen. Is uw organisatie wendbaar genoeg om in te spelen op de snel veranderende competenties? En hoe faciliteert u werknemers in een leven lang leren?

Samenwerking in regionaal ecosysteem

Om het onderwijssysteem meer wendbaar en competentiegedreven te maken, is samenwerking nodig van alle partijen in een gecentraliseerd onderwijsveld. Weet u met welke regiopartijen u in een samenwerkingsverband uw strategische doelen kunt behalen? Wij kennen het regionale ecosysteem en de financiële en fiscale consequenties van samenwerking.

Zo kunnen wij u helpen

Wij leveren diensten op het gebied van accountancy, advisory, legal, tax en HR. Welke maatschappelijke waarde wilt u creëren? Vanuit die vraag denken wij graag mee over uw strategie. De strategie is de basis voor het omvormen van uw organisatie en de samenwerking met regionale partijen. We formuleren meetbare doelen, over onderwijskwaliteit bijvoorbeeld, en helpen u bij transparante verantwoording, fiscaliteit en financieringsvormen. Samen met u werken we aan een excellent onderwijssysteem, dat waarde creëert in de innovatieve samenleving.

Contact

Peter Eimers
Partner
Tel: +31 (0)88 792 50 81
E-mailadres

Richard Goldstein
Partner
Tel: +31 (0)88 792 50 48
E-mailadres

Paul Geurten
Senior Director
Tel: +31 (0)88 792 15 13
E-mailadres

Volg ons