Maatregelen impact coronacrisis publieke sector

Leiderschap tijdens crisissituaties

Bekijk hier de adviezen over leiderschap tijdens crisissituaties door Peter van Uhm, voormalig Commandant der Strijdkrachten en consultant voor PwC.  

Peter van Uhm zet op heldere, inspirerende en praktische wijze zijn inzichten over leiderschap uiteen, op basis van zijn eigen ervaringen met crisismanagement. Kerninzichten zijn: maak gebruik van de inzichten en oplossingen van medewerkers, beslis op feiten, vraag om hulp, neem besluiten en evalueer deze.

Wat zijn de maatregelen tegen de impact van het coronavirus (Covid-19)? De volledige webcast 'Coronavirus impacts and updates' kijkt u hier terug.

Blog Peter van Uhm 'Toon lef en creativiteit in crisissituaties'.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Webcast Covid-19 Peter van Uhm

Maatregelen impact coronacrisis

Maatregelen coronacrisis in de gezondheidszorg

De gevolgen van het coronavirus doen een enorm beroep op de personele als financiële capaciteit van zorginstellingen. Zo is er enerzijds een intensivering van zorg in ziekenhuizen (met name op de IC) tot de isolatiemaatregelen in ouderenzorg- en GGZ-instellingen, en strikte voorschriften voor de thuiszorg. Anderzijds kan sprake zijn van vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel en zal de omvang van reguliere zorg en ondersteuning mogelijk tijdelijk feitelijk afwijken van de reguliere situatie. 

Graag zetten wij voor u de maatregelen voor Covid-19 en reguliere zorg op een rij die door de overheid zijn getroffen om zorginstellingen en zorgverleners te ondersteunen. Zodat u inzicht heeft in de mogelijkheden die op grond van deze maatregelen bestaan om de zorgverlening zo goed als mogelijk op peil te houden in deze bijzondere tijd. Daarnaast geven wij informatie over de opstart van de reguliere zorg.

Lees meer over de maatregelen in de gezondheidszorg

Vijf acties voor infrastructuurprojecten om COVID-19 effecten te mitigeren

De economische impact van de Covid-19-uitbraak is bijzonder groot. Terwijl de internationale respons zich blijft ontwikkelen, weten we inmiddels dat ook infrastructuurprojecten worden geconfronteerd met serieuze uitdagingen. Niemand kan op dit moment nog de volledige reikwijdte van de gevolgen van de crisis voorzien. Wel zijn er praktische aandachtspunten en maatregelen die u nu al kunt treffen om de gevolgen voor uw organisatie en projecten zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer over de acties die u kunt ondernemen

Lokale overheden staan voor nieuwe uitdagingen

De coronacrisis stelt ons voor nieuwe uitdagingen. In deze onzekere tijd wordt er nog meer van de overheid en de publieke instellingen verwacht. Helemaal als het gaat om de uitvoering van nieuwe maatregelen. Op basis van de vragen die gemeenten ons gesteld hebben, hebben wij een overzicht gemaakt van hoe we u houvast kunnen geven in onzekere tijden.

Lees meer over de maatregelen lokale overheden

Onderwijs en onderzoek op afstand lijkt het nieuwe normaal

In een tijdsbestek van slechts enkele dagen hebben onderwijsinstellingen in heel Nederland de manier waarop wordt lesgegeven, onderzoek wordt verricht en wordt samengewerkt, drastisch om moeten gooien. Wij geven u inzicht in een aantal aandachtspunten plus mogelijkheden om zowel veilig als effectief het onderwijs en onderzoek te kunnen continueren. 

Lees meer over de nieuwe uitdagingen en vraagstukken

Controle is goed, vertrouwen is beter

Hoe te handelen als toezichthouder in de publieke sector in de coronacrisis. De adviezen zijn gebaseerd op een rondgang langs toezichthouders, bestuurders en natuurlijk onze eigen ervaringen en wordt gepresenteerd door Richard Goldstein, voorzitter Publieke Sector PwC. In deze webcast gaat hij in op de volgende onderdelen:

  • Uw rol als werkgever van het dagelijks bestuur
  • Uw rol als adviseur voor het dagelijks bestuur
  • Uw rol als controleur

Dit specifieke deel over de publieke sector is onderdeel van een PwC webcast die op 7 april 2020 plaatsvond voor een brede doelgroep aan commissarissen. 

Kijk hier de volledige webcast.

loading-player

Playback of this video is not currently available

10:02

Commissaris, wat betekent deze coronacrisis voor u?

Contact

Richard Goldstein

Richard Goldstein

PS Industry Leader en Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 48

Volg ons