Effectieve belastingdruk

Onze Nederlandse groep maakt integraal deel uit van de wereldwijde adviespraktijk van PwC voor farmaceutische en life sciences-bedrijven. Wij bieden farmaceutische en life sciences-bedrijven een scala aan fiscale diensten. Onderstaande belastingvoordelen kunnen voor uw bedrijf interessant zijn.

De Innovatiebox is een maatregel met als doel het stimuleren van R&D-activiteiten en de intellectuele eigendom (IE) door de vennootschapsbelasting te verlagen tot 5%. De Innovatiebox kan worden toegepast op winst uit de IE van de belastingbetaler en waarvoor octrooi is of wordt verleend en in het geval van een technische innovatie (ook indien geen octrooi verkregen is).

De WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling die voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten. Het financiële voordeel kan bestaan uit een tegemoetkoming in de loonkosten

De RDA (Research- & development-aftrek) biedt een aftrek van winst- of vennootschapsbelasting voor kosten (uitgezonderd arbeidskosten) die gemaakt zijn ten gunste van (en rechtstreeks betrekking hebben op) eigen R&D-activiteiten. Indien de activiteiten vallen onder de WBSO kunnen ze ook in aanmerking komen voor de RDA. Het voordeel is de aftrek van 54% (percentage 2013) van de totale kosten die voor de RDA in aanmerking komen.

Er zijn aspecten met betrekking tot (de overdracht van) intellectuele eigendom (IE) en licenties, bijvoorbeeld afschrijving van de IE, de fiscale gevolgen van de overdracht van de IE (naar het buitenland), de waarde van de IE en de licentiekosten, het belasten met een roerende voorheffing op royalty’s (voordelen belastingverdrag).

Wat kunt u van PwC verwachten?

Wij ontwikkelen en hanteren best practices waarin alle aspecten van fiscale planning en probleemoplossing aan bod komen, van idee tot uitvoering, zoals:

  • Advies over de mogelijkheden van fiscale structurering en belastingvoordelen.
  • Advies over verlaging van de effectieve belastingdruk.
  • Een optimale toepassing van de internationale belastingwetgeving.

Contact

Erik Bouwman
Partner
Tel: +31 (0)88 792 63 22
E-mailadres

Volg ons