Beloning van deskundig personeel

De farmaceutische en life sciences-industrie is een kennis- en ervaringsbranche, en dat houdt in dat mensen de belangrijkste resource zijn. Want we kunnen het wel hebben over het merk van een bedrijf, maar het zijn toch de mensen die dat merk moeten waarmaken. We kunnen onze aandacht richten op de intellectuele eigendom, maar IE wordt gecreëerd door mensen - en zodra deze mensen in of uit dienst treden betekent dat een aanvulling op of een afname van de duurzame IE van de organisatie.

We kunnen het hebben over markten, maar om toegang te krijgen tot een markt heb je mensen nodig die goed op de hoogte zijn van die markt, van de cultuur en de behoeften van klanten en leveranciers. We hebben de neiging om regelgeving en compliance te beschouwen als abstracte functies. In de praktijk gaat het echter om de collectieve waarden en om de integriteit van de medewerkers en de manier waarop ze worden gemotiveerd om zich in bepaalde situaties te gedragen.

Het is duidelijk dat het draait om mensen. Daarom is het voor een organisatie een belangrijke differentiator en een uitdaging in hoeverre ze in staat is om de waardevolste mensen te werven, te selecteren, te ontwikkelen, te motiveren en te houden.

Er is een groeiende vraag naar deskundig personeel, juist nu er op de traditionele arbeidsmarkt minder nieuwe mensen zijn met de juiste kwalificaties en ervaring en nu bedrijven steeds vaker proberen mensen te werven met gespecialiseerdere kennis. Het aanboren van nieuwe markten vormt voor veel bedrijven echter nog iets dat ze moeten leren.

Hoe kan PwC u helpen?

De adviespraktijk voor HR-diensten van PwC geeft organisaties toegang tot een breed scala aan diensten, van HR-planning en -strategie tot uiterst gedetailleerd advies over fiscaal gunstige beloningen of arbeidsrecht. Wij kunnen adviseren rond gestructureerde beloningen en beloningsplannen voor senior executives en laten zien hoe zaken als aandelen en prestatiegerelateerde beloningen in de hele organisatie kunnen worden toegepast, inclusief het ontwerp en de uitvoering van flexibele arbeidsvoorwaarden./p>

We kunnen diensten en oplossingen aanbieden waarbij al deze thema’s binnen dezelfde afdeling aan bod komen.

En ten slotte is het de vraag hoe al deze peoplemanagement-processen worden ontwikkeld en ingevoerd. PwC adviseert over de werkwijzen voor de HR-afdeling, de rol van lijnmanagement en de verhouding tussen de behoeften aan waarde, service en kostenbesparing.

Contact

Frank van Oirschot
Director
Tel: +31 (0)88 792 76 52
E-mailadres

Volg ons