Tilburg Institute for Family Business

Tilburg Institute for Family Business

PwC heeft de handen ineen geslagen met de Tilburg University. Het Tilburg Institute for Family Business (TiFB) is een multidisciplinair instituut dat zich richt op de dynamiek van familiebedrijven en verricht onderzoek en verzorgt onderwijs binnen de brede thema’s van familiebedrijven waarbij theorie en praktijk elkaar versterken. 

Met deze samenwerking kan de kennisontwikkeling worden versterkt over de groep ondernemingen die verantwoordelijk is voor meer dan de helft van het Nederlandse bruto nationaal product. Waarom is interdisciplinair onderzoek naar en onderwijs over familiebedrijven belangrijk?

Multidisciplinair onderwijs en onderzoek

De problematiek rondom familiebedrijven heeft raakvlakken met bedrijfskundige, economische, juridische, fiscale en psychologische en sociale vraagstukken. Een onderwerp bij uitstek voor multidisciplinair onderwijs en onderzoek. Het besef dat familiebedrijven van belang zijn voor de economie en dat zij verschillen van niet-familiebedrijven groeit. Het doel van TiFB is dan ook om onderzoek en onderwijs vanuit verschillende disciplines te verzorgen waar theorie en praktijk elkaar versterken.

Optimaal advies – Owner’s Agenda

PwC’s ‘Owner’s Agenda’ is de basis voor de samenwerking die PwC op het gebied van onderzoek en onderwijs heeft met het Tilburg Institute for Family Business. Familie en bedrijf zijn in het familiebedrijf niet van elkaar te scheiden. Hoewel ze naast elkaar lijken te bestaan, zijn ze diep met elkaar verbonden. Advisering aan het familiebedrijf moet dan ook gebaseerd zijn op die verbondenheid. Een familiebedrijf kan alleen optimaal geadviseerd worden als men de rol van de familie begrijpt én de familie kan alleen optimaal geadviseerd worden als men de rol van het bedrijf begrijpt. Of het nu over thema’s als groei, financiering, risico’s of governance gaat. Daarom hanteert PwC de integrale aanpak voor het familiebedrijf gebaseerd op de Owner’s Agenda. Lees meer over de Owner Agenda, en de toelichting op het model hier.

Eigendom loop

Executive programma voor commissarissen in familiebedrijven

Dit multidisciplinaire programma van het Tilburg Institute for Family Business (TiFB) helpt commissarissen met de dilemma’s die zij in hun werk tegenkomen. Door hun kennis en competenties te versterken, leren de deelnemers hoe zij hun rol op inspirerende, betrokken en verbindende wijze kunnen vervullen.

Commissaris in het Familiebedrijf bestaat uit vijf modules. Elke module zoomt in op een specifieke set van dilemma’s waar de doelgroep mee te maken heeft, zoals het strategische management van familiebedrijven en zaken rondom opvolging en het familiesysteem.

Bezoek de webpagina over Commissaris in het Familiebedrijf om meer over dit executive programma te lezen.

Volg ons

Contact

Niels Govers

Niels Govers

Single Family Office leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 906 82 17

Hide