Uitdagingen voor de bancaire sector

Succesvol manoeuvreren onder het nieuwe Europese bankentoezicht in het Single Supervisory Mechanism

Vandaag de dag vormen de grote veranderingen en implicaties van wet- en regelgeving een van de grootste uitdagingen voor Europese banken. Banken worden geconfronteerd met het dilemma waarde te moeten creëren en voldoende- en toekomstvaste inkomsten te genereren in een tijd waarin toegenomen kapitaal- en liquiditeitseisen en stijgende kosten voor naleving van een veelheid aan wet- en regelgeving aan de orde van de dag zijn. Naast deze uitdagingen, brengt het nieuwe Europese toezichtsysteem - het zogenaamde Single Supervisory Mechanism (SSM) - ook belangrijke veranderingen met zich mee. Om effectief te blijven concurreren in dit nieuwe en complexe Europese landschap, is het tijdig kunnen anticiperen en reageren op alle ontwikkelingen van onschatbare waarde voor de banken.

Het Single Supervisory Mechanism

Op 4 november 2014 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de verantwoordelijkheid voor het bankentoezicht in het Eurogebied op zich genomen, als belangrijk onderdeel van de Europese bankenunie. Hiermee werd de ECB de prudentiële toezichthouder van alle banken in het Eurogebied onder het zogenoemde Single Supervisory Mechanism (SSM). Banken zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe geharmoniseerde toezichtmethodologie en -cultuur van het SSM en de nieuwe interactie met de ECB. Dit met mogelijk aanzienlijke implicaties voor het business model, de governance, de besturingscultuur, het risicomanagement en de IT-infrastructuur van de banken.

Compliance

De wetten en regels waaraan u moet voldoen hebben betrekking op integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiële zekerheid, transparantie en klantbelang. Om te zorgen voor compliance legt u uw bedrijfsprocessen, risico’s, beheersmaatregelen en strategische doelstellingen vast. Daarnaast is een goede interne controle noodzakelijk op de naleving en tussentijdse rapportages hiervan.

Zo kan PwC u helpen

PwC kan u helpen om succesvol te manoeuvreren in het veranderende Europese bankenlandschap. Toegespitst op de specifieke situatie van uw bank, bieden onze experts inzicht in de laatste ontwikkelingen in het SSM en de eisen die de ECB aan banken stelt, en ervaring in projecten op dit gebied bij meer dan 50 banken in Europa. Wij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij vraagstukken ten aanzien van:

  • assessment van het business model
  • governance en risk-appetite framework
  • asset quality reviews
  • stress tests
  • assessment van risicomodellen
  • kapitaalplanning (ICAAP)
  • liquiditeit en funding (ILAAP)
  • SSM en 'regulatory' coördinatie
  • regulatory reporting en datakwaliteit
  • IT Resilience

Ook kan PwC uw bank helpen met een analyse van ‘SSM readiness’; tot in hoeverre voldoet uw bank aan de verwachte eisen van de ECB en welke acties zijn nodig om uw bank klaar te maken voor het nieuwe bankentoezicht in het SSM (de zogenaamde 'SSM Readiness Assessment').

Contact

Eugénie Krijnsen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 98

Rogier van Adrichem

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 66

Volg ons