Analytical Credit Database

Introductie

In 2014 kondigde de ECB het besluit aan om een centraal register te ontwikkelen voor kredieten. De doelstelling van deze kredietdatabank is het ondersteunen van de ESCB and ECB in het uitvoeren van haar taken, waaronder:

  • Monetaire beleidsanalyse en uitvoering
  • Risicomanagement
  • Financiele stabiliteit surveillance

De definitieve wetgeving is gepubliceerd op 18 mei 2016. Hierin is opgenomen dat voor elk instrument 7 identifiers en 88 data attributen moeten worden gerapporteerd. Deze attributen hebben betrekking op:

  1. Het instrument
  2. Het onderpand of de garantie behorend bij het instrument
  3. De tegenpartij van het instrument, van het onderpand of van de garantie

De minimale waarde van de instrumenten die gerapporteerd moeten worden is een totaal van € 25.000,-  per tegenpartij.

Hoe kan PwC helpen?

  • Impact assessment; voor Anacredit hebben we een impact assessment ontwikkeld om in een korte periode vast te kunnen stellen waar de grootste impact is voor uw bedrijf.
  • Implementeren van de Anacredit vereisten; voor de implementatie van Anacredit maken we gebruik van een gestandaardiseerde methode voor de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, die specifiek is gemaakt voor Anacredit. Hierbij maken we gebruik van een team met verschillende competenties, om alle aspecten van Anacredit af te kunnen dekken.

Contact

Eugénie Krijnsen

Eugénie Krijnsen

Industrie Leader Financial Sector, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 98

Volg ons