Forensic Services

Bekijk deze pagina in: English

Fraude is een ernstige zaak. U moet erop reageren, maar hoe, dat is niet altijd meteen duidelijk. PwC helpt u niet alleen adequaat te reageren, maar ook bij het voorkomen, opsporen en oplossen van fraude.

Lastige vragen
Crisissituaties roepen lastige vragen op, die u snel moet beantwoorden. Hoe om te gaan met uw eigen organisatie? Met publiciteit? Hoe lost u de problemen zo snel mogelijk op? Hoe voorkomt u herhaling in de toekomst? Kunt u verbeteringen in uw procedures doorvoeren?

Wij hebben de antwoorden
Wij combineren financiële, administratieve, juridische en technologische kennis met diepgaande praktijkervaring met crisissituaties. Zo kunnen wij u breed adviseren. Wij maken uw organisatie bewust van kritieke bedrijfsprocessen en doen voorstellen ter verbetering.

Publicaties

Economic Crime blijft sterk aanwezig in 2016

Een derde van de organisaties heeft in de afgelopen 24 maanden te maken gehad met economic crime volgens de meer dan 6.000 respondenten van PwC’s Global Economic Crime Survey 2016.

Meer publicaties

Bernard Prins

Partner

Tel: +31 (0)88 792 63 54

E-mail