Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

EU-regels ATAD 3

Regelgeving om misbruik met ‘low substance’ vennootschappen te voorkomen staat hoog op de agenda van de Europese Commissie. Onlangs is een ontwerprichtlijn (Anti Tax Avoidance Directive) gepubliceerd met nieuwe EU-regels om misbruik met low substance entiteiten te voorkomen. Deze nieuwe regels zullen voor veel belastingplichtigen leiden tot extra verplichtingen, rapportages, additionele belasting en op zijn minst is het noodzakelijk om uw huidige juridische structuur eens kritisch te bekijken.  In deze webcast zullen wij ATAD 3-regelgeving toelichten en u voorzien van onze laatste inzichten. Daarnaast zullen collega's uit verschillende EU lidstaten hun visie geven op de manier waarop er vanuit hun jurisdictie naar de nieuwe regels wordt gekeken en hoe deze naar verwachting lokaal worden geïmplementeerd. Dit alles om u in staat te stellen voorbereid te zijn en waar nodig aanpassingen aan te brengen voordat de richtlijn in 2024 van kracht wordt

Agenda

  1. Setting the scene
  2. The EU ATAD 3 directive explained
  3. Perspectives of different EU Member States (Germany, France, Luxembourg) and the UK
  4. Case studies
  5. What to do?

Download de presentatie


Doelgroep

We richten ons op iedereen die werkzaam werkzaam is op fiscaal gebied, zoals CFO’s, Tax-directors en managers.

Contact

Franny van der Klooster

Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 358 69 12

Volg ons