Seminar Wet arbeidsmarkt in balans en Wet DBA

PwC organiseert binnenkort gratis seminars over de Wet arbeidsmarkt in balans en de Wet DBA. We nodigen u hiervoor van harte uit. 

De veranderingen op basis van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zijn in ieder geval van groot belang voor iedere organisatie met een flexibele schil. Van sommige contractsoorten wijzigen de kosten in beperkte mate, maar van andere contractsoorten juist enorm. Daarnaast zijn de plannen ten aanzien van de Wet DBA gewijzigd en krijgt de Belastingdienst met ingang van 2020 verruimde mogelijkheden om te handhaven.

Tijdens de seminars lichten we op praktische wijze toe welke stappen een organisatie kan nemen om goed en tijdig voorbereid te zijn op de Wab en de Wet DBA. Onder andere (strategisch) personeelsbeleid, een kosten-batenanalyse van de inzet van diverse flexkrachten en de gewenste invulling van flexibele arbeid zullen aan bod komen tijdens het bespreken van een casus. Voorafgaand nemen wij u mee in de wereld van The Future of Work, de koppeling tussen technologische ontwikkelingen en flexibilisering.

Aanmelden voor de seminars

Programma

15.00 - 15.30 uur Ontvangst
15.30 - 16.00 uur The Future of Work
16.00 - 16.30 uur Toelichting Wet DBA en Wab
16.30 - 17.15 uur Bespreken casus
17.15 uur Afsluiting en aansluitend netwerkborrel

Data en locaties

  • 23 september op ons kantoor in Amsterdam
  • 25 september op ons kantoor in Rotterdam
  • 1 oktober op ons kantoor in Utrecht
  • 8 oktober op ons kantoor in Eindhoven

Tijd

15.30 – 17.15 uur

Kosten

Deelname aan het seminar is kosteloos.

Contact

Yvette van Gemerden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 42

Jasja van 't Hullenaar

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 45 20

Henk van Keersop

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 14 85

Volg ons