Operational business resilience (weerbaarheid 2.0)

Covid-19 heeft in de afgelopen maanden een significante impact gemaakt op veel organisaties. Thuiswerken dat opeens gefaciliteerd moet worden, enorme druk op de financiële kasstromen en complete stilstand in de supply chain zijn concrete voorbeelden die vragen om flexibiliteit, daadkracht en ondernemerschap. Veel organisaties hebben in een crisissituatie ad-hoc moeten reageren. Daarbij kwam ook naar voren dat het huidige risico en control raamwerk niet op alle aspecten toereikend was. Hoe had dit beter gekund?

De huidige realiteit waarin organisaties opereren vraagt om een nieuwe benadering. Hierbij is het essentieel om de operationele weerbaarheid capaciteiten (operational resilience) op te bouwen en te versterken. Operationeel resilience draagt bij aan de veerkracht van organisaties om de essentiële bedrijfsactiviteiten voor klanten en andere belanghebbenden te beschermen. Het is belangrijk om naar voren te kijken nu de eerste crisissituaties overwonnen zijn. Hoe kan een organisatie zodanig weerbaar worden zodat bij een volgende disruptie de nadelige effecten geminimaliseerd worden?

Om organisaties te helpen veerkrachtiger te worden hebben wij het operational resilience raamwerk vormgegeven. Tijdens dit webinar doorlopen Wikash Bansi en Mike Uljee dit framework waarin zij inzoomen op een aantal subthema's zoals governance en risk management. Het framework wordt daarbij toegepast op enkele concrete voorbeelden die we graag samen met u doorlopen. Mona de Boer zal daarnaast specifiek stilstaan bij de impact van digitalisering in perioden van disruptie.

Programma

Dinsdag 30 juni 15:00 - 16:00 uur

Doelgroep

COOs, CROs, risk & control professionals en internal auditors

Aanmelden

Required fields are marked with an asterisk(*)

Bij het verstrekken van uw e-mailadres erkent u de privacy statement gelezen te hebben, en gaat u akkoord met het verwerken van de data in overeenkomst met de privacy statement. (inclusief internationale gegevens uitwisseling). Mocht u op een bepaald moment van gedachten veranderen over het ontvangen van informatie van ons, dan kunt u ons dit laten weten via het contactformulier.

Contact

Wikash Bansi

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 28 01

Volg ons