Economic Crime Survey 2019

Financieel-economische criminaliteit: gaan wetenschap en praktijk hand in hand?

Wij nodigen u graag uit voor de lancering van de Economic Crime Survey 2019 op donderdag 23 mei. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de uitkomsten van ons onderzoek en andere wetenschappelijke onderzoeken naar financieel-economische criminaliteit. Financieel-economische criminaliteit is een serieus risico voor organisaties. De berichtgeving in de media hierover zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn.

Uit ons onderzoek blijkt dat driekwart van de organisaties met financieel-economische criminaliteit in aanraking komt. Maar door welke vormen van financieel-economische criminaliteit worden organisaties het meest getroffen? Welke preventieve maatregelen kunt u nemen om fraude en corruptie tegen te gaan? En waarom laten mensen zich in met fraude? We staan tijdens de middag stil bij deze vragen, waarbij we de wetenschappelijke inzichten afzetten tegen de praktijk van alledag. Het wordt een middag waarbij u nieuwe inzichten opdoet en waarbij u zich hopelijk zult verbazen.

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op donderdagmiddag 23 mei van 12:00 tot 18:30 bij Strandzuid in Amsterdam. Vooraf staat er een lunch voor u klaar en na afloop is er uiteraard gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Andreas Mikkers,
Partner Forensic Services

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, hebben we hieronder een korte beschrijving van de proefschriften van de verschillende promovendi opgenomen.

  • Het proefschrift van Clarissa Meerts gaat over ‘The semi-autonomous world of corporate investigators’. Hiermee duikt ze in een onderwerp dat binnen de criminologie nog (vrijwel) onontgonnen terrein is; 
  • Madelijne Gorsira bespreekt in haar proefschrift ‘Corruption: why two tango out of step’ waarom medewerkers van bedrijven ambtenaren omkopen (actieve omkoping) en waarom ambtenaren zich laten omkopen (passieve omkoping);
  • Anna Laskai heeft in ‘Pharmaceutical Industry Influence and the Institutional Corruption of the Medical Profession’onderzocht hoe financiële relaties tussen farmaceutische organisaties en medische professionals wellicht corruptie veroorzaken; en
  • Met zijn proefschrift ‘Blurred lines’ staat Joost van Onna stil bij de vraag hoe en waarom individuen zich inlaten met (grootschalige) fraude.

Aanmelden

Economic Crime Survey 2019

Datum en locatie

Donderdag 23-05-2019
Strandzuid, Amsterdam

Doelgroep

Professionals die zich vanuit hun functie met financieel-economische criminaliteit bezighouden, maar iedereen is welkom.

PE-punten

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 4 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 4 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Programma

12:00 - 13:00
Ontvangst met lunch
13:00 - 13:10
Inleiding door Peter van Ingen
13:10 - 13:40
Bevindingen Economic Crime Survey 2019 door Andreas Mikkers (PwC) en Wim Huisman (VU)
13:40 - 14:00
Clarissa Meerts – The semi-autonomous world of corporate investigators
14:00 - 14:20
Madelijne Gorsira – Corruption: why two tango out of step
14:20 - 14:50
Paneldiscussie met onder andere Thomas Bosch (OM)
14:50 - 15:20
Pauze
15:20 - 15:50
Cybercriminaliteit door Matthijs van der Wel (PwC) en Lodewijk van Zwieten (OM)
15:50 - 16:10
Anna Laskai – Pharmaceutical Industry Influence and the Institutional Corruption of the Medical Profession
16:10 - 16:30
Joost van Onna – Blurred lines
16:30 - 17:00
Afsluiting en evaluatie
17:00 - 18:30
Borrel

Contact

Noortje Boere

Senior Associate Forensic Services, PwC Netherlands

Tel: (0)88 792 70 81

Volg ons