Digitale rondetafelbijeenkomst - Participatie & Werk

Hoe ontkoppelen helpt bij het koppelen op de regionale arbeidsmarkt

Begin februari 2020 schreef de minister nog “de evaluatie van de Participatiewet die eind 2019 verscheen laat weliswaar zien dat betekenisvolle stappen zijn gezet, met name bij het verbeteren van de baankansen van jonggehandicapten, maar ook dat verbeteringen noodzakelijk zijn”. Drie maanden later ziet de wereld er heel anders uit.

Waar een aantal gemeenten met innovatieve oplossingen belangrijke resultaten hebben geboekt en veel mensen uit de bijstand hebben gekregen is de vraag vandaag niet alleen meer mensen uit de bijstand te krijgen, maar ook om op nieuwe manieren te voorkomen dat ze erin komen. 

Pricing webcast: Vijf pricing succesfactoren in economische tegenwind

Datum

  • Maandag 6 juli 2020 van 16.00 tot 17.00 uur.

Naast een heldere visie, is het zaak om de regiefunctie die daarbij hoort goed te kunnen uitvoeren. Informatievoorziening is daarbij cruciaal. Immers, goed weten wie met welke kwaliteiten beschikbaar is en waar mogelijke behoefte bestaat, vraagt om meer dan alleen maar een goed matching mechanisme. Een succesvolle plaatsing is het resultaat van inzicht in de huidige maar ook toekomstige arbeidsmarkt, analyse en goede timing in het ‘geschikt maken voor de job die komen gaat’ met de juiste instrumenten. Plus het volgen van de kandidaat in het proces van plaatsing en comfort bieden ook in de eerste fase daarna. Dit betekent een optimaal samenspel tussen vele spelers met maar één doel. Weer goed meedoen in Nederland!

Dat gaat niet vanzelf. Ook op het terrein van de informatievoorziening zullen stappen gezet gaan worden naar een architectuur en inrichting die hier goed op inspeelt. Dat kan en zal niet van de ene op de andere dag een feit zijn omdat simpelweg ook de vertreksituatie van veel organisaties anders is, maar slimme keuzes op logische momenten zullen helpen daarnaartoe te groeien.

Nieuwe concepten waarbij functionaliteiten, werkprocessen en data ontkoppeld zijn en maximaal gebruik wordt gemaakt van gegevens die elders al zijn opgeslagen vormen de basis. Eenduidigheid voorop, eenkennigheid is passé. Inrichten op basis van persona’s zal gemeengoed worden en flexibiliteit in groei van functionaliteiten, producten en diensten randvoorwaarde.

Samen met Omnimap organiseert PwC een digitale rondetafelbijeenkomst. In deze interactieve bijeenkomst gaan we met u in gesprek over succes- en faalfactoren bij de implementatie van een nieuw proces en tonen een demo van duurzame en flexibele oplossingen om mensen uit de bijstand te krijgen. Hierbij besteden we aandacht aan:

  • Inrichtingsprincipes (Common Ground en eenmalige vastlegging meervoudig gebruik)
  • Duurzame en flexibele architectuurgroeimodellen 
  • Inzet medewerkers en klant-journeys en persona’s in de invoerings- en adoptiefase
  • Domeinoverstijgende mogelijkheden
  • Beoogde effecten realiseren met slim geformuleerde aanbestedingscriteria

In deze rondetafelbijeenkomst bieden wij u een uur ‘quality & sparring time’ en intervisie met collega-specialisten van gemeenten en betrokkenen bij de toeleiding naar werk. Inspiratie op hoe u op een onderscheidende en innovatieve manier het verschil kunt maken op het vlak van informatievoorziening. Tevens demonstreren wij een demo van een innovatieve SAAS-oplossing aan de hand waarvan de architectuur- en inrichtingsprincipes worden besproken.

Doelgroep

Gemeenten en instanties die in het proces van arbeidsmarkt-toeleiding hun systemen en inrichting moeten aanpassen en koppelen met landelijke voorzieningen en spelers.

Directeuren van Diensten in de W&I keten, CIO’s, Hoofd ICT, informatiemanagement en diegene die de uitvragen in de markt doen.

Contact

Frank van Kommer

Frank van Kommer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0) 88 792 15 23

Gertjan Baars

Gertjan Baars

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 12

Volg ons