Digitale rondetafelbijeenkomst - Participatie & Werk - Leiderschap

De crisis als katalysator voor de regionale arbeidsmarkt van morgen

Begin februari 2020 schreef de minister nog “de evaluatie van de Participatiewet die eind 2019 verscheen laat weliswaar zien dat betekenisvolle stappen zijn gezet, met name bij het verbeteren van de baankansen van jonggehandicapten, maar ook dat verbeteringen noodzakelijk zijn”. Drie maanden later ziet de wereld er heel anders uit.

Waar een aantal gemeenten met innovatieve oplossingen belangrijke resultaten hebben geboekt en veel mensen uit de bijstand hebben gekregen is de vraag vandaag niet alleen meer mensen uit de bijstand te krijgen, maar ook om op nieuwe manieren te voorkomen dat ze erin komen. Onderdeel van de nieuwe NOW-maatregelen is namelijk een omscholingsvoorwaarde om te voorkomen dat mensen uit bedrijfstakken die hard getroffen zijn door de crisis blijvend thuis blijven zitten.

Dat gaat niet vanzelf. Dit vraagt niet alleen om een heldere visie van de huidige werkgevers maar biedt ook een kans voor u als lokaal bestuurder om samen met het lokale bedrijfsleven de regie te nemen mensen te begeleiden naar de banen van morgen. Kortom, dit vraagt om leiderschap! Leiderschap op een thema waarvan nog veel ontdekt moet worden en wat ook nieuwe competenties van uw eigen organisatie vraagt.

Pricing webcast: Vijf pricing succesfactoren in economische tegenwind

Datum

  • Woensdag 8 juli 2020 van 13.00 tot 14.00 uur

Meld u nu aan

Samen met Omnimap organiseert PwC een digitale rondetafelbijeenkomst. In deze interactieve bijeenkomst gaan we met u in gesprek over:

  • HalloWerk als inspirerend initiatief in de arbeidsmarkt om mensen naar arbeid toe te leiden
  • Verdwijn- en verschijnbanen en de 'skills-bridge' daartussen
  • Publiek-private samenwerking om te binden en te bundelen
  • Leiderschap maakt het verschil
  • Slimme technologie om samen (Common Ground) effecten te realiseren
  • Succes- en faal-factoren

Met deze bestuurdersbijeenkomst bieden wij u een uur ‘quality en intervisie time’ met collega-bestuurders van gemeenten en participatiebedrijven. En inspiratie hoe u op een onderscheidende en innovatieve manier richting kunt geven aan de regionale arbeidsmarkt, zonder op dit moment alle antwoorden te hebben.

Doelgroep

Gemeentesecretarissen, Directeuren Werk & Inkomen en Directeuren participatiebedrijven die de huidige crisis aangrijpen als kans om hun regionale arbeidsmarkt klaar te stomen voor de toekomst.

Hoe ontkoppelen helpt bij het koppelen op de regionale arbeidsmarkt

Op woensdag 1 juli en op maandag 6 juli 2020 organiseren wij tevens een online bijeenkomst voor Directeuren van Diensten in de W&I keten, CIO’s, Hoofd ICT, informatiemanagement en diegene die de uitvragen in de markt doen.

Lees meer

Contact

Frank van Kommer

Frank van Kommer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0) 88 792 15 23

Gertjan Baars

Gertjan Baars

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 12

Volg ons