Digitale rondetafelbijeenkomst - Goed leiderschap maakt het verschil bij de invoering van de Omgevingswet

Belangrijke maatschappelijke effecten realiseren en processen vereenvoudigen door en voor burgers en bedrijfsleven

De belofte van de nieuwe omgevingswet is dat de lokale overheid met een goede participatie van burgers en bedrijfsleven belangrijke maatschappelijke effecten realiseert. Hierbij kan de inzet van innovatieve technologie de te doorlopen processen eenvoudiger maken. Natuurlijk gaat dit niet vanzelf, dit vraagt om een heldere visie op de omgeving, een slimme manier om participatie te bevorderen en een andere rol van de gemeente en andere spelers in de keten en hun medewerkers. De Omgevingswet die nu per 1 januari 2022 van kracht wordt geeft u een unieke mogelijkheid om de transitie die hiervoor nodig is gedegen in te zetten en af te ronden. In deze transitie zullen belangrijke processen rond visie- en planvorming maar ook in de uitvoering rond VTH (vergunning, toezicht, handhaving) veranderen.

Pricing webcast: Vijf pricing succesfactoren in economische tegenwind

Datum

  • Dinsdag 7 juli 2020 van 15.00 tot 16.00 uur
  • Maandag 13 juli 2020 van 15.00 tot 16.00 uur

Samen met Omnimap organiseert PwC een digitale rondetafel-
bijeenkomst. In deze interactieve bijeenkomst gaan we met u - samen met gemeentesecretaris Bart Drewes van Bronckhorst - in gesprek over:

  • Hoe gebruik je de Omgevingswet om hoogwaardige effecten voor uw gemeente te realiseren?
  • Hoe maak je met leiderschap het verschil?
  • Welke slimme digitale oplossingen zijn er om samen effecten te realiseren (Common Ground)?
  • De succes- en faalfactoren.

Met deze bestuurdersbijeenkomst bieden wij u een uur ‘quality en intervisie time’ met collega-bestuurders van gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidregio’s. En inspiratie hoe u op een innovatieve manier het verschil kunt maken op het vlak van de Omgevingswet, zonder op dit moment alle antwoorden te hebben.

Doelgroep

Gemeentesecretarissen en directeuren van omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s die de invoering van de nieuwe Omgevingswet als een kans zien voor hun eigen gemeente en regio.

Architectuur en inrichting van de Omgevingswet

Op donderdag 25 juni 2020 en donderdag 9 juli 2020 organiseren wij tevens een online bijeenkomst voor Directeuren van Diensten, CIO’s, Hoofden ICT, Informatiemanagers, etc. over de ins en outs van de architectuur en inrichting van de Omgevingswet.

Lees meer

Contact

Frank van Kommer

Frank van Kommer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0) 88 792 15 23

Gertjan Baars

Gertjan Baars

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 12

Volg ons