Digitale rondetafelbijeenkomst - Architectuur en inrichting Omgevingswet

Succes- en faalfactoren bij de implementatie van de Omgevingswet/VTH-proces

De belofte van de nieuwe Omgevingswet is dat de lokale overheid met een goede participatie van burgers en bedrijfsleven belangrijke maatschappelijke effecten realiseert. Hierbij kan de inzet van innovatieve technologie de te doorlopen processen eenvoudiger maken. Natuurlijk gaat dit niet vanzelf. Ook op het terrein van de informatievoorziening zullen stappen gezet gaan worden naar een architectuur en inrichting die hier goed op inspeelt. Dat kan en zal niet van de ene op de andere dag een feit zijn omdat simpelweg de vertreksituatie van veel organisaties anders is. Slimme keuzes op logische momenten zullen helpen daarnaartoe te groeien.

Pricing webcast: Vijf pricing succesfactoren in economische tegenwind

Doelgroep

Gemeenten, veiligheidsregio's en omgevingsdiensten die anticiperend op de Omgevingswet hun systemen en inrichting klaar willen stomen.

Directeuren van Diensten, CIO’s, Hoofden ICT, informatiemanagers en degene die ondersteunen bij uitvragen in de markt.

Datum

 • Donderdag 9 juli 2020 van 15.00 tot 16.00 uur

Samen met Omnimap organiseert PwC een digitale rondetafelbijeenkomst 'Succes- en faalfactoren bij de implementatie van de Omgevingswet/VTH-proces’. 

Nieuwe concepten waarbij functionaliteiten, werkprocessen en data ontkoppeld zijn en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van gegevens die elders al zijn opgeslagen vormen de basis. Eenduidigheid voorop, eenkennigheid is passé. Inrichten op basis van persona’s zal gemeengoed worden en flexibiliteit in groei van functionaliteiten, producten en diensten een randvoorwaarde. 

In deze interactieve rondetafelbijeenkomst gaan we met u in gesprek over succes- en faalfactoren bij de implementatie van een nieuw VTH-proces en tonen een demo van een innovatieve SAAS oplossing:

 • Technologische innovatie
  • Architectuur en technologische groeimodellen
  • Common Ground en eenmalige vastlegging meervoudig gebruik
  • Evolutie en diversificatie van het applicatielandschap
 • Implementatie
  • Succes- en faalfactoren
  • Journeys & persona’s
  • Invoering & adoptie
 • Implicaties voor aanschaf
  • Domeinoverstijgende mogelijkheden
  • Evolutie leveranciersmarkt
  • Hoogwaardige effecten vertalen in nieuwe soorten aanbestedingscriteria

In deze rondetafelbijeenkomst delen wij best practices en bieden wij u een uur ‘quality & sparring time’ en intervisie met collega-specialisten van gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. En inspiratie hoe u op een innovatieve manier het verschil kunt maken op het vlak van informatievoorziening door richtingen en scenario’s samen te verkennen. 

Contact

Frank van Kommer

Frank van Kommer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0) 88 792 15 23

Gertjan Baars

Gertjan Baars

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 12

Volg ons